POTENCIJALNI graditelji novog tornja na Aerodromu "Nikola Tesla" i oni koji pretenduju da u njega ugrade savremenu radarsku opremu - moći će da računaju na fer borbu. Pred narodnim poslanicima će se u utorak naći autentično tumačenje zakona koji reguliše zajmove od Evropske investicione banke. Njegovim usvajanjem konačno će domaća Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki biti nadležna za rešavanje žalbi ponuđača koji su ostali bez posla.

Ovo je bila kočnica u sprovođenju projekta koji se plaćaju iz EIB zajmova. U istoj situaciji, pre nekoliko godina bili su poslovi čiji je nosilac bila sama država Srbija. Ako bi se žalio nezadovoljni ponuđač, niko nije bio nadležan za rešavanje žalbe. Finansijski ugovor ograničavaju promenu Zakona o javnim nabavkama i nadležnost Komisije, a sam EIB, za razliku od drugih finansijskih institucija, ne razmatra zahteve za zaštitu prava.

Zato zaštita ponuđača u projektima koje finansira EIB jedno vreme nije postajala. U novembru 2017. godine sličnim autentičnim tumačenjem je ovaj problem prevaziđen, ali samo kada zajam glasi na Srbiju. Novo autentično tumačenje rešava problem kada kredit uzima pravno lice. Trenutno je u toj situaciji Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA.

- Zasada se to odnosi jedino na važeći ugovor sa SMATS-om, ali nije isključeno da će ih u budućnosti biti više, jer mi radimo sa velikim brojem klijenata iz javnog sektora - kaže, za "Novosti", Dubravka Negre, direktorka predstavništva EIB za Zapadni Balkan. - Što se tiče ugovora sa SMATSA, nadležna ustanova za implementaciju projekta je upravo kontrola leta. Nadamo se da će ubrzo po završetku skupštinske procedure da se završi i procedura javnih nabavki kako bi došlo do uspešne realizacije investicionog projekta koji je od velike važnosti za dalji razvoj vazdušnog saobraćaja u Srbiji.


PROČITAJTE JOŠ - Niče novi kontrolni toranj na beogradskom aerodromuPotraga za izvođačima radova na proširenju Beogradskog aerodroma upravo je u toku.

Dubravka Negre


- Kontrola letenja Srbije i Crne Gore sprovela je tender "Nabavka radova na izgradnji Aneksa zgrade CKL Beograd i tornja AKL Beograd" u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Republike Srbije - čuli smo u ovoj instituciji. - Realizacija tendera je u toku i trenutno se ocenjuju sve prispele ponude.


PROČITAJTE JOŠ - Beogradski aerodrom dobija kontrolni toranj od 75 metara


OBEZBEĐENO 118 MILIONA EVRA

SMATSA je obezbedila ukupno 118 miliona evra iz sopstvenih sredstava, kredita EIB i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Sredstvima iz zaključenog ugovora u naredne četiri godine biće izvršena modernizacija sistema kontrole letenja u Srbiji i Crnoj Gori, što podrazumeva i nabavku i implementaciju radarskih sistema na tri nove lokacije, Beograd, Besna kobila i na lokaciji Vrsuta u Crnoj Gori.