Na rekama u Srbiji je u prvom polugodištu ove godine zabeleženo značajno povećanje obima teretnog i putničkog saobraćaja u odnosu na isti period prethodne godine, saopštila je danas Agencija za upravljanje lukama.

U srpskim lukama pretovareno je 6,28 miliona tona tereta, što je za 14 odsto više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine, navodi se u saopštenju Agencije.

Početak ovogodišnje nautičke sezone obeležio je rast broja pristajanja kruzera i prelazaka obale, budući da je do 1. jula na međunarodnim putničkim pristaništima u Srbiji evidentirano 601 pristajanje kruzera i 81.127 prelazaka obale.

Povećanje broja pristajanja kruzera u odnosu na početak nautičke sezone 2018. godine iznosi 16 odsto, dok je broj prelazaka obale veći za 15,7 odsto.

Podaci Agencije pokazuju da je najviše pristajanja ostvareno na međunarodnom putničkom pristaništu u Beogradu- 297, a slede Novi Sad i Donji Milanovac sa 170, odnosno 91 pristajanjem. Međunarodno putničko pristanište u Golupcu dočekalo je 34 pristajanja.

Pročitajte još - Stotine miliona evra od lađa na Dunavu


Od početka godine Vlada Srbije je na predlog Agencije proglasila dva nova međunarodna putnička pristaništa- u Velikom Gradištu (Ram) i u Kanjiži, koje predstavlja prvo pristanište na reci Tisi u Srbiji.

Kako se navodi u saopštenju, na rast pretovara je, pored povećane privredne aktivnosti u Srbiji, uticala strateška opredeljenost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da se vodni saobraćaj unapredi i uvrsti u novi investicioni ciklus.

Najčešće pretovarena vrsta tereta i dalje su šljunak, pesak i kameni agregati, koji zajedno čine 21 odsto pretovaram a rude su na drugom mestu sa udelom od 20 odsto.

Novinu u strukturi predstavlja skok pretovarene količine žitarica na treće mesto sa učešćem od 18 odsto, dok su na četvrtom mestu nafta i naftni derivati koji učestvuju sa 12 odsto u ukupnom pretovaru.

Povoljni uslovi na tržištu merkantilnih proizvoda doprineli su tome da je količina pretovarenih žitarica u prvoj polovini 2019. godine veća za gotovo 800 hiljada tona nego nakon drugog kvartala prošle godine.

Mere Vlade Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za razvoj i otvaranje novih međunarodnih putničkih pristaništa, rezultirali su dvostruko većim učešćem putničkog saobraćaja u iznosu od 20 odsto u ukupno ostvarenim prihodima Agencije.

Predviđanja Agencije su da će do kraja godine u lukama u Srbiji biti pretovareno više od 13 miliona tona tereta, dok se na međunarodnim putničkim pristaništima u ovogodišnjoj nautičkoj sezoni očekuje oko 1.300 pristajanja kruzera, čime će se premašiti prognoze Strategije razvoja vodnog saobraćaja prema kojima će se ovaj broj pristajanja ostvariti do 2025. godine.