Predstavnici stranog kapitala u Srbiji pozitivno ocenjuju ekonomske trendove u zemlji, i od predstavnika vlasti očekuju dalje reforme u cilju povećanja nivoa investicija i broja zaposlenih.

Savet stranih investitora (FIC) u Srbiji, u čijem sastavu je više od 120 stranih kompanija, koje su do sada investirale skoro 30 milijardi evra u Srbiju i zapošljavaju skoro 100.000 ljudi, pozitivno gleda na 2019. godinu.

Potpredsednik Saveta, Vladislav Lalić, ističe da je za dalje investicije važna održiva fiskalna konsolidacija, te dalje strukturne reforme, uključujući profesionalizaciju javnih preduzeća, odnosno njihovu korporatizaciju.

PROČITAJTE JOŠ: Strani investitori: Srbija napreduje, ali umereno

U Savetu takođe smatraju da u proces donošenja novih zakona treba insistirati na konsultacijama sa privredom.

Ukazuju i da u oblasti radnopravnih propisa treba osavremeniti akta, zatim definisati rad "na lizing", ali i raditi na restituciji koja, kažu, ne treba da ometa proces konverzije...su nužne i za njih država mora da obezbedi dovoljno vremena, poručuju iz FIC-a.

PROČITAJTE JOŠ: Zapadu smeta kineska šansa našoj državi

U Trgovinskom odeljenju Ambasade Španije u Beogradu smatraju da srpsko tržište i zakoni nisu mnogo komplikovani, tako da se strane kompanije, pa i španske, uspešno snalaze na ovom tržištu, kaže šef ovog odeljenja u Srbiji, Havijer Alvares.

"Primetio sam da Srbija naporno i uspešno radi na usklađivanju svojih zakona sa poglavljima koje jedno po jedno otvara u pregovorima sa EU na svom evropskom putu. Naravno, postoje aspekti koji se mogu pobollšati. Pre svega mislim na pojedine carinske procedurre kao i na usklađivanje fitosanitarnih sertifikata kada je reč o uvozu", kaže Alvares.

Kada je reč o subvencijama za strane investitore, smatra da je Srbija poželjno tržište za investitore budući da stranim kompanijama daje značajne povlastice.

"Ono što bi moglo još da se poboljša jeste da se olakša i smanji broj birokratskih procedura", kaže Alvares.

Iz Nordijske poslovne alijanse nude nordijski model i iskustva ovih zemalja kako bi se naši propisi uskladili sa standardima EU, pre svega u oblasti smanjenja birokratskih procedura i transparentnijeg rada.

Izvršni direktor Alijanse Andreja Pavlović primećuje da je smanjen nivo parafiskalnih nameta, ali smatra da ima još prostora za unapređenje.

"Prošla godina je bila jako uspešna i po pitanju rasta spoljnotrgovinske razmene i po pitanju ulaska novih kompanija iz nordijskog regiona u Srbiju. Ali, naravno, izazova uvek ima", ističe Pavlović i dodaje da se to tiče modernizacije svih propisa koju uređuju oblast javnih nabavki, kako bi se došlo na pune transparentnosti.

On takođe smatra da je važno da se intenzivira dijalog na relaciji izvršna vlast - privatne kompanije.

Predsednica Američke privredne komore u Srbiji (AmCham) Jelena Pavlović kaže da je neophodna stabilnost i održivost rasta privrede, da taj rast mora da bude stalan nekoliko godina za redom, kako bi se kompanije odlučile na otvaranje novih radnih mesta.

Pavlović u razgovoru za Tanjug kaže da AmCham očekuje da vlada preduzme sve korake o kojima su ih kompanije-članice te komore izvestile, dakle, "jačanje institucija radi dobrih propisa, reforme javnih preduzeća, reforma pravosuđa, zdravstva, borba protiv korupcije, smanjenje sive ekonomije i svođenje loših pojava na marginalni nivo".

U 2018. godini, prema oceni stranih investitora, napredak je zabeležen su sektoru nekretnina, izgradnji i inspekcijskim kontrolama.

Digitalizacija, stečaj i propisi o deviznom poslovanju su zabeležili umeren napredak, dok oblasti poput poreza, radnog prava i bezbednosti hrane, nisu zabeležile napredak u 2018. godini.