Kvalitet mleka u Srbiji je zadovoljavajući, a u saradnji sa mlekarama i stručnim službama radiće se i dalje na podizanju kvaliteta, a u cilju veće bezbednosti proizvoda, izjavio je danas direktor Direkcija za nacionalne referentne laboratorije Nenad Dolovac.

"Mleko u Srbiji je zadovoljavajućeg kvaliteta u odnosu na neke druge zemlje EU. Postoji prostor za unapređenje i Ministarstvo poljoprivrede će u saradnji sa mlekarama i stručnim službama raditi na podizanju kvaliteta mleka radi osiguranja kako većeg profita farmera, tako i veće bezbednosti proizvoda", rekao je Dolovac novinarima nakon obilaska Direkcija za nacionalne referentne laboratorije.

PROČITAJTE JOŠ: Laboratorija za kontrolu mleka u drugoj polovini godine

Akreditaciono telo Srbije dodelilo je pre nedelju dana sertifikat o akreditaciji kojim se potvrduje da je Nacionalna referentna laboratorija za bezbednost hrane, hrane za zivotinje i ispitivanje kvaliteta mleka kompetentna za obavljanje poslova ispitivanja bezbednosti hrane.

Time je laboratorija za kontrolu mleka i formalno osposobljena za superviziju kvaliteta mleka na citavoj teritoriji Srbije, odnosno da obavlja poslove sluzbene kontrole.

PROČITAJTE JOŠ: Mleko još kvalitetnije

Kako kaže Dolovac, veliki broj analiza na parametre kvaliteta mleka i bezbednost se radi od početka ove godine u okviru državnog programa praćenja monitoringa kvaliteta mleka i od tada je obrađeno 100.000 uzoraka.

Uzorke dobijaju kako neposredno od farmera na lični zahtev, ali i mlekara sa kojima Direkcija ima ugovor da periodično ispituje mleko, ali i od nadležnih inspekcijskih službi.

Laboratorija je stekla i potvrdu referentnosti samim dobijanjem akreditacije.

"Njena uloga nije samo ispitivanje, kako je predviđeno Zakonom o bezbednosti hrane već i novi standardi, da uspostavlja i saradnju sa drugim nacionalnim laboratorijama širom zemalja EU i postavlja standarde a sve u cilju obezbeđenja boljeg i efikasnijeg sistema bezbednosti", rekao je Dolovac.

On je objasnio da zahvaljujući najsavremenjoj opremi u Laboratoriji dnevno može da se obradi analiza za oko 5.000 uzoraka.

"Imamo opremu ispitivanje aflatoksina, i reč je o najmodernjojoj opremi koja u roku od dva dana može da ispita sadržaj afltoksina i to je veoma važno i za građane jer se sam rizik svodi na minimum", rekao je Dolovac.

Kako je naveo, kontrola mleka u ovoj laboratoriji značiće dosta farmerima jer će moći da imaju nezavisnu analizu.

Kako je ranije najavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimovian drzave je da se do aprila naredne godine u Nacionalnoj referentnoj laboratoriji uspostavi kontrola za vise od 95 odsto proizvoda koji se koriste u ishrani stanovnistva.