NAKON sedmomesečnih radova na izgradnji istražnog niskopa "Čukaru peki", već se prepoznaju prvi elementi rudarske infrastrukture budućeg rudnika bakra kompanije "Rakita", ćerke firme kanadske kompanije "Nevsun".

Prema informacijama "Novosti", započeta je izgradnja ulaznog i izlaznog niskopa, čija dužina treba da bude oko 2.600 metara, koji će poslužiti za potvrdu rudnih rezervi. Po dosadašnjim podacima, u gornjoj zoni tog ležišta rudne rezerve su procenjene na milion tona bakra i oko 70 tona zlata.

Pročitajte još - ODLUKA "NEVSUNA" O ULAGANjU KOD BORA: U novi rudnik zlata 600 miliona dolara

Kako je do sada objavila kompanija "Nevsun", investicija na projektu "Čukaru peki" od 2018. do 2022. godine iznosiće 590 miliona dolara, što je jedna od najvećih "grinfild" investicija u Srbiji. U tom periodu, planirano je zapošljavanje 600 radnika, dok se očekuje da podizvođačke kompanije uposle dodatnih 300 ljudi.

Pročitajte još - Novi rudnik kod Bora "krije" 70 tona zlata

Ukoliko se projekat realizuje prema planu, otvaranje rudnika se očekuje 2022. godine. Od tada pa do 2038. očekuje se dodatna investicija od 457 miliona dolara. Ako sve ide po projektu, rudnik, u kome bi se eksploatacija obavljala podzemnim putem, trebalo bi da pruži uhlebljenje za blizu 700 radnika.

Koliko ovaj projekat ima uticaja na lokalnu i širu zajednicu, najbolje govori podatak da će "Rakita", tokom eksploatacije, potrošiti više od milijardu dolara za operativne troškove poput zarada, struje, energenata i održavanja.

Od otvaranja i pokretanja jednog ovakvog rudnika, velike benefite bi imao kako grad Bor, tako i cela Srbija. Direktna korist bi se ogledala kroz poreze i rudne rente u okvirnom iznosu od oko 450 miliona dolara.

ŠTA JE NISKOP?

NISKOP i uskop - predstavljaju takve jamske prostorije koje nemaju direktnu vezu sa površinom, a izrađuju se pod uglom manjim od 65 stepeni. Niskop obično služi za spuštanje tereta sa višeg na niži nivo rudnika, dok uskop služi za izvlačenje tereta sa nižeg na viši nivo.