Skupština Srbije usvojila je danas budžet za 2019. godinu kojim su predviđeni prihodi od 1.246,2 milijarde dinara, a rashodi 1.269,1 milijardu, tako da će deficit biti 22,9 milijardi, što je 0,4 odsto očekivanog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Budžet je projektovan na osnovu procene da će rast BDP-a dogodine biti 3,5 odsto, a da će inflacija iznositi 2,3 odsto.

U budžetu je predviđen novac za povećanje plata u javnom sektoru od sedam do 12 odsto, tako da će ukupan fond za plate na svim nivoima vlasti dogodine za 33 milijarde biti veći nego ove godine, dok će za penzije izdvajanja iz budžeta i PIO fonda biti veća za 35 milijardi dinara.

PROČITAJTE JOŠ: Poslanici o beogradskim izborima, poreklu novca, poplavama, ruskom centru

Za kapitalne investicije predviđeno je 165,5 milijardi dinara, što je 30 odsto više nego u ovoj godini.

OD 1. JANUARA TAKSE ZA RTS I RTV 220 DINARA

Od 1. januara 2019. godine takse za Radio-televiziju Srbije i Radio-televiziju Vojvodine iznosičhe 220 dinara, umesto dosadašnjih 150 dinara, odlučila je Skupština Srbije.

To je omogućeno usvojenim izmena Zakona o privremenom uređivanju načina naplata takse za javni medijski servis.

Takse će se i dalje plaćati preko računa za električnu energiju.

USVOJEN ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara čime se unapređuje transparentnost sistema javnih prihoda i obezbeđuje se predvidivost troškova poslovanja privredi.

Zakon otklanja mogućnost naplate naknada više puta po istom osnovu.

Ukinuće se naknada za biogoriva, za obavezne rezerve prirodnog gasa, za prekomerno korišćenje javnog puta, kao i za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa javnog puta.

U okviru naknade za zastitu i unapredivanje zivotne sredine brisano je utvrdivanje te naknade po osnovu prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupa, ili koris nepokretnosti koja se trenutno utvrduje prema povrsini stambenog, odnosno poslovnog prostora, odnosno zemljista za obavljanje delatnosti.

Primena naknade odlozena je do 1. marta 2019. godine, do kada ti donet podzakonski akt.

Za period januar februar 2019. godine, naknada utvrdivati prema visini iz 2018. godine.

S druge strane, uvodi se naknada za unapredenje energetske efikasnosti radi omoguja izvrsenja medunarodnih obaveza u vezi ostvarivanja ciljeva propisanih zakonom kojim se ureduje efikasno koris energije.

ZABRANA ZAPOŠLjAVANjA U JAVNOM SLUŽBAMA I U 2019. GODINI

Skupština Srbije usvojila je danas izmene Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru kojim se produžava zabrana zapošljavanja u državnim službama do kraja 2019. godine.

Po oceni Vlade Srbije smanjenje zarada, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru su mere koje su najviše doprinele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije.

Skupština je usvojila i zakone koji se tiču plata kojima se menjaju rokovi od kojih počinje primena sistemskog i posebnih zakona o platama u pojedinačnim delovima javnog sektora i to za 1. januar 2020. godine, kada bi trebalo da budu uvedeni platni razredi kako bi za isti posao državni službenici imali istu zaradu.

Usvojene su i izmene Zakona o državnim službenicima i izmene Zakona o inspekcijskom nadzoru.

USVOJEN ZAKON O FONDU ZA NAUKU

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o Fondu za nauku Srbije kojim se uređuje i obezbeđuje politika i mere za podsticanje naučno-tehnološkog razvoja države.

Osnovna uloga Fonda će biti da obezbeđuje finansiranje naučno-istraživačkih projekata, a Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će se baviti politikom u oblasti naučnih istraživanja, kao i institucionalnim finansiranjem kojim će biti obezbeđena stabilnost rada naučnih ustanova i samih istraživača, rekao je ranije ministar prosvete Mladen Šarčević.

Za sprovođenje zakona potrebno je obezbediti 500 miliona dinara i to za aktivnosti osnivanja i rad Fonda za nauku Srbije i uspostavljanje informacionog sistema i baze podataka o programima, projektima i drugim aktivnostima.

Zakonom je utvrđeno da Fond počinje da radi danom upisa u sudski registar.

Organi Fonda su Nadzorni odbor, Upravni odbor, direktor i Naučni savet.

Skupština je danas usvojila i izmene i dopune Zakona o patentima radi unapređenja i bolje zaštite patenata u Srbiji.

USVOJEN ZAKON O CENTRALNOM REGISTRU OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koji predviđa uvođenje centralne baze podataka o obveznicima doprinosa za socijalno osiguranje, poslodavcima i osiguranicima.

Centralni registar imaće Upravni odbor koji imenuje i razrešava Vlada Srbije na četiri godine i direktora kojeg Vlada imenuje i razrešava na pet godina.

Centralni registar preuzima poslove vođenja registra u roku od godinu dana od stupanja na snagu zakona, a najkasnije od 1. januara 2020. godine.

Zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u Službenom glasniku.