DVE pune godine bio je pripreman novi profil za koji će se učenici obrazovati kroz dualno obrazovanje. Sedam austrijskih kompanija nedavno je potpisalo ugovor sa Saobraćajno-tehničkom školom u Zemunu, u čijim klupama se 30 učenika priprema da postane tehničar za logistiku i špediciju. U Srbiji trenutno nastavu u firmi i školi prati oko 4.500 srednjoškolaca. Sticanje praktičnih znanja omogućava im oko 600 poslodavca, a od sledeće školske godine se očekuje da će đake obučavati blizu 1.000 preduzeća.

Sledeća školska godina je prva tokom koje će se dualno stručno obrazovanje sprovoditi prema Zakonu o dualnom obrazovanju. U međuvremenu, Ministarsvo nauke, Privredna komora Srbije i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja postavljaju i razvijaju infrastrukturu za punu primenu zakona.


PROČITAJTE JOŠ:
Naučni parkovi širom Srbije

- Rad na uvođenju profila tehničar za logistiku i špediciju počeo je 2016. godine, kada je odobren projekat Privredne komore Srbije i Privredne komore Austrije, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije - objašnjava Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike PKS. - Ovaj projekat proizašao je iz memoranduma o saradnji koji je u februaru 2016. godine potpisan između Privredne komore Srbije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, s jedne strane, i Saveznog ministarstva za Evropu, integraciju i spoljne poslove Austrije i Privredne komore Austrije, s druge strane. Profil je razvijen na zahtev i inicijativu austrijskih investitora u Srbiji u poslove logistike i špedicije, koji su prepoznali nedostatak upravo takvog kadra. Opis posla za ovaj profil je urađen u saradnji sa austrijskim kompanijama, i bio je to prvi četvorogodišnji profil po dualnom modelu obrazovanja. Sve do tada, dualni profili su bili pre svega trogodišnji, zanatski profili.

Za tehničara u špediciji i logistici se trenutno obrazuje 30 đaka, ali će njihov broj u budućnosti zavisiti od potreba privrede i njene spremnosti da pruži podršku učenju u realnom radnom okruženju. PK se nada da će se povećati interesovanje učenika za ovaj profil, ali i da će se više privrednika uključiti u dualno obrazovanje za ovaj profil.

- U nastavku projekta, Privredna komora Austrije će podržati modernizaciju postojećih obrazovnih profila za privredne delatnosti koje najviše trpe zbog neadekvatnog obrazovanja kadrova - dodaje Mirjana Kovačević. - Između ostalog, to je i građevinarstvo, gde je već uveden jedan obrazovni profil-operater osnovnih građevinskih radova. To je novi profil koji je sublimirao tri zanimanja: armirača-betonirca, zidara-fasadera i tesara. Uveden je ove školske godine u Tehničkoj školi u Vlasotincu za 25 đaka koji će imati praksu u pet kompanija. Kolege iz Austrije podržavaju i razvoj obrazovnih profila za nove, digitalizovane aktivnosti privrednih društava, a primer je e-trgovac.

Komora Srbije danas ima isti pravac modernizacije kao i Privredna komora Austrije. U fokusu su digitalizacija privrede i dualno obrazovanje - u formalnom i u neformalnom obrazovanju, ali i obrazovanje za nova zanimanja. Komora Srbije tako uz malo zaostajanje usvaja i implementira njihova znanja i procese. Dosad je dualno obrazovanje bilo pilot-projkat u Srbiji, a od naredne školske godine za njega počinju da važe određena pravila.

- Ključne promene će biti u tome da će u dualnom obrazovanju moći da učestvuju samo one kompanije koje su od PKS dobile potvrdu da su ispunile uslove za izvođenje učenja kroz rad, koje imaju obučene i licencirane instruktore za dualno obrazovanje, koje će plaćati naknadu učenicima koji uče kroz rad i spremne su da pokriju troškove prevoza, ishrane, osiguranja i da obezbede opremu za bezbednost i zaštitu na radu - objašnjava Mirjana Kovačević. - Kompanije koje učestvuju u dualnom obrazovanju će zaključiti ugovore o dualnom obrazovanju sa relevantnim stručnim školama, a sa učenicima ili njihovim roditeljima će zaključiti ugovore o učenju kroz rad. Ugovorima će biti definisani prava, obaveze i odgovornost svih učesnika u dualnom stručnom obrazovanju.

Koliko će đaka naredne godine pohađati profile dualnog obrazovanja, znaće se kada bude završen rad na planu upisa u narednu školsku godinu. To počinje krajem ove godine, i u izradi plana upisa učestvuju škole i školske uprave, privrednici, lokalne samouprave i filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.

- Privredi najviše nedostaje kadrova iz profila koji su ove godine ponuđeni za realizaciju po dualnom modelu stručnog obrazovanja. Među njima su stalno traženi bravar-zavarivač, elektromonter mreža i postrojenja, električar, industrijski mehaničar, konobar, kuvar, mesar, profili za tekstilnu industriju, za građevinarstvo - ističe Mirjana Kovačević. - Iskustva svih do sada uključenih kompanija su veoma pozitivna. Ne samo da se učenici brzo adaptiraju na nov model učenja i da im mogućnost testiranja teoretskih znanja u praksi povećava intresovanje za odabrani profil, već i radnici u kompanijama koji su neposredno u kontaktu sa učenicima osećaju pozitivnu promenu radne atmosfere. Uostalom, dokaz da privreda dobro reaguje na mogućnost da učestvuje u dualnom obrazovanju je činjenica da se prijavi skoro tri puta više privrednika od broja onih koji dobiju mogućnost da na ovaj način učestvuju u obrazovanju.


NAKNADA

ZAKON o dualnom obrazovanju predviđa da minimalni iznos naknade za svaki sat proveden u učenju kroz rad bude 70 odsto od minimalne cene rada.


PROČITAJTE JOŠ:
Čadež: Veće ulaganje u stočarstvo zbog otvaranja tržišta Turske

TRAŽE PODRŠKU U POČETNOJ FAZI

PRIVREDA od Vlade traži izvesne povlastice za kompanije koje učestvuju u dualnom obrazovanju.

- PKS je sa Ministarstvom prosvete pokrenula inicijativu da se privrednicima koji učestvuju u dualnom modelu stručnog obrazovanja pruži određena podrška u ovoj početnoj fazi razvoja dualnog obrazovanja, po ugledu pre svega na Slovačku, koja je činila slične korake - kaže Mirjana Kovačević. - Vlada će ozbiljno razmotriti sve predloge i inicijative, jer neke zahtevaju izmenu i usaglašavanje postojeće regulative sa novim terminima koji ranije nisu postojali, a neke inicijative zahtevaju evaluaciju pre usvajanja, kako se ne bi donele pogrešne odluke. Važno je napomenuti da je Privredna komora Srbije od samog početka angažovanja na uvođenju i razvoju dualnog modela stručnog obrazovanja smatrala da finansijska podrška kompanijama koje učestvuju u dualnom obrazovanju ne treba da bude i njihov jedini motiv i razlog za podršku ovom modelu stručnog obrazovanja. Učešće u dualnom obrazovanju je dobrovoljno i za sada se uključuju samo one kompanije koje prepoznaju obostrane koristi od dualnog obrazovanja - i za sebe i za učenike.