PROBLEMATIČNI krediti u bankarskom sektoru Srbije smanjeni su na nivo od 7,8 odsto na kraju juna. To je, prema navodima Narodne banke Srbije, najniži nivo loših zajmova još od 2008. godine.

- Zahvaljujući sistematskom pristupu rešavanja pitanja problematičnih kredita, njihovo učešće u ukupnim kreditima bankarskog sektora smanjeno je tokom tri godine za 14,6 procentnih poena, sa 22,4 odsto u julu 2015. na 7,8 odsto u junu ove godine - ističe se u najnovijem izveštaju o inflaciji NBS.

Prema navodima centralne banke, toliki pad loših zajmova ostvaren je zahvaljujući kombinovanim efektima primene Strategije za rešavanje problematičnih kredita i Odluke o računovodstvenom otpisu bilansne aktive.

Smanjenje problematičnih kredita u poslednje tri godine posebno je bilo izraženo kod privrednih društava, i to pre svega onih sektora koji su najviše bili pogođeni krizom: u građevinarstvu (49,2 na 9,5 odsto), poslovanju s nekretninama (sa 37,9 na 11,2 odsto), trgovini na veliko i malo (sa 25 na 4,9 odsto) i prerađivačkoj industriji (sa 22,9 na 12,8 odsto).


PROČITAJTE I: Ugovaraju tarife da bi sačuvali profit


- Banke su i tokom drugog tromesečja ove godine nastavile sa aktivnostima u vezi s rešavanjem problematičnih kredita kada su otpisale 15 milijardi dinara, a licima van bankarskog sektora prodale 6,3 milijarde dinara problematičnih kredita, pri čemu su se 3,4 milijarde prodatih loših zajmova nalazile u bilansima banaka u trenutku prodaje - ističu u NBS.