Naša transportna privreda suočava se već duži vremenski period sa problemom ograničenog boravka profesionalnih vozača na teritoriji EU. Bez obzira na to što je reč o profesionalnim vozačima, na njih se primenjuju propisi koji važe za sve druge građana Srbije, pa i oni na teritoriji država članica EU mogu da borave maksimalno 90 dana u okviru 180 dana.

Kako objašnjava Milica Dubljević, sekretar Udruženja i direktor Centra za stručno osposobljavanje u transportu Privredne komore Srbije, to u praksi znači da srpski vozači mogu boraviti u EU 15 dana mesečno, što je nedovoljno i što predstavlja ozbiljan problem za prevoznike posebno u situaciji kada se i zbog drugih razloga suočavaju sa nedostatkom profesionalnih vozača.

- Ne postoji mogućnost izuzimanja naših vozača od važećih odredaba odluke EU o liberalizaciji viznog režima za državljane Republike Srbije, koja se odnosi na ukupne dane boravka u EU, i koja podrazumeva maksimalno 90 dana boravka u okviru 180 dana. Zahtev prevoznika je da vozači mogu boraviti u EU bar 22 dana mesečno, što bi na polugodišnjem nivou iznosilo 130 dana - navodi Milica Dubljević.

- Ovaj problem ozbiljno ugrožava poslovanje prevozničkih firmi. Ukoliko bi se rešio, prevoznici bi mogli više da angažuju svoje iskusne vozače, smanjili bi se troškovi transporta i povećala bezbednost, kako na našim, tako i na evropskim putevima.

Privredna komora Srbije pokrenula je inicijativu za produženje boravka profesionalnih vozača u EU.

- Inicijativa je već više puta pokretana od strane prevoznika, ali nije bilo pozitivnih odgovora iz EU - objašnjava naša sagovornica. - Prema informacijama kojima raspolažemo, u toku 2016. godine verovalo se da će se problem profesionalnih vozača rešiti preko usvajanja uredbe koja je predviđala touring vizu, i koja koja bi imaocima omogućila boravak duži od 90 dana, odnosno brojalo bi se 90 dana u jednoj zemlji članici, ali ona nije usvojena u Briselu.

Imajući u vidu da je u pitanju izuzetno složen problem, koji je prepoznat u čitavom regionu, predstavništvo PKS u Briselu je u saradnji sa Međunarodnom unijom drumskih transportera pokrenulo ponovo inicijativu a nakon održane plenum sednice prevoznika u Vrnjačkoj Banji aprila ove godine, u organizaciji PKS - Udruženja za saobraćaj.

- Ovde je reč o problemu celog regiona, te je potrebno sa više strana uticati na izmenu važećih odredaba EU u vezi sa viznim režimom - ističe Milica Dubljević. - S tim u vezi direktor predstavništva PKS u Briselu Zdravko Ilić kaže da će se problem boravka naših vozača u EU predstaviti u dokumentu koji se izrađuje sa Evrokomorom, a taj dokument je povezan sa Strategijom Evropske komisije za Zapadni Balkan i pitanje rešavanja carinskih barijera među zemljama regiona.

Na pitanje koliko je izvesno da će našim vozačima biti omogućena specijalna viza, ona odgovara da, imajući u vidu kompleksnost problema, moramo da budemo svesni toga da se on neće brzo rešiti.

- S druge strane, zajedničkim aktivnostima i uz podršku IRU i Evrokomore, očekujemo da se predloži uredba koja će rešiti problem profesionalnih vozača. Mi verujemo u rešenje, moramo ga inicirati, ali ono definitivno zavisi od Brisela - ukazuje ona.

Prevoznici ističu da bi idealna situacija bila da nemaju ograničenje boravka u EU uopšte, ali da bi za njih bilo prihvatljivo da mogu šengen-zonom da voze i oko 130 dana tokom pola godine, što sada nije slučaj. Prevoznici i inače imaju veliki problem sa nedostatkom iskusnih vozača, a taj problem imaju i u Evropi. Procene pokazuju da našoj zemlji godišnje nedostaje oko 5.000 profesionalnih vozača, od čega 2.000 u međunarodnom saobraćaju. Ako se u skorije vreme nešto ne preduzme, vlasnici kompanija za prevoz smatraju da bi Srbija mogla da ostane bez vozača kamiona. Jer, mladi se veoma retko odlučuju da se školuju u toj oblasti. Profesionalni vozači, pak, koji imaju licence i završili su skupe obuke, odlaze u inostranstvo gde mesečno mogu da zarade i više od 2.000 evra. Od neiskusnih vozača, štetu nema samo Srbija, već i Evropska unija.

OPASNOST

* Postoji li realna opasnost da Srbija ostane bez profesionalnih vozača kamiona?

- Nedostatak profesionalnih vozača je poslednjih godina aktuelan ne samo u Srbiji, već i u čitavoj Evropi. S tim u vezi, izvršena je izmena zakona o bezbednosti saobraćaja, i očekuje se donošenje pravilnika kojim će se regulisati oblast obuka za vozače. Od izuzetnog je značaja da se ova oblast na pravi način reguliše, kako bismo sa jedne strane u narednom periodu mogli da obučimo što je moguće više vozača, i kroz prekvalifikaciju, a sa druge strane omogućimo da obuka bude kvalitetna, dostupna i da materijalno ne optereti previše prevoznike. To je u ovom momentu od suštinskog značaja, i ukoliko to uspemo na pravi način da organizujemo, sprečićemo da ostanemo bez dovoljnog broja profesionalnih vozača - ističe Milica Dubljević, sekretar Udruženja i direktor Centra za stručno osposobljavanje u transportu.