SVI porezi koje građani plaćaju biće uskoro objedinjeni na jednom mestu. Internet -portal, koji bi u potpunosti trebalo da zaživi od 1. januara iduće godine, omogućiće uvid građanima u sva poreska dugovanja i istovremeno, pružiti mogućnost da se "jednim klikom" ovi dugovi plate.

PROČITAJTE JOŠ:Svi porezi za građane na jednom mestu od 2019.

Na u utorak održanom sastanku Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu sa predstavnicima gradova i opština, predstavljen je ovaj jedinstveni informacioni sistem lokalnih poreskih administracija koji bi u potpunosti trebalo da zaživi od 1. januara 2019. godine.

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i e-upravu, podsetio je da je izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđeno da upravo Kancelarija uspostavi ovaj jedinstveni sistem i da je rok da lokalne poreske administracije u potpunosti pređu u rad u ovom sistemu 31. decembra ove godine.

- Taj sistem treba da donese značajna olakšanja, pre svega građanima - istakao je Jovanović. - Ideja je da građani na jedan klik preko jednog portala imaju uvid u stanje svih svojih poreskih obaveza na teritoriji cele Srbije, ali i da drugi državni registri i organi mogu da koriste ove informacije iz ovog registra.

Građani bi, kada zaživi novi informacioni sistem, jednostavnim unosom svog jedinstvenog matičnog broja - JMBG, mogli da vide sve svoje poreske obaveze na teritoriji cele Srbije. Na primer, jednim klikom svaki građanin će moći da ima uvid u sve svoje poreske obaveze po pitanju imovine u Srbiji kao i mogućnost da sa jednog mesta i izmiri porez elektronskim putem.

- Uvođenjem jedinstvenog informacionog sistema će se olakšati vođenje podataka koji su od značaja za utvrđivanje poreza na imovinu i drugih izvornih javnih prihoda, odnosno podataka o naplati tih izvornih javnih prihoda - ukazao je Jovanović.

Uprava Oštine će od Švajcarske dobiti sredstva da prilagode IT sisteme Foto N. Fifić

DONACIJA ZA REFORME

PREMA rečima Ursule Lojbli, direktorke Švajcarske kancelarije za saradnju, ta zemlja će, u okviru strategije za saradnju sa Srbijom opredeliti do 2021. godine 95 miliona evra za razvojnu pomoć našoj zemlji. Projekat švajcarske agencije za reformu poreza na imovinu u Srbiji je vredan četiri miliona evra i juče je tom programu pristupila još 31 opština. Lojbli je istakla značaj upravljanja porezom za opštine i gradove, a posebno za građane i privatni sektor.