SVE opštine, gradovi i ostali korisnici nepokretnosti i zemljišta bi do prvog dana sledeće godine trebalo u elektronski registar da unesu podatke o nekretninama i zemljištu kojima raspolažu. Lokalne samouprave su najmanje ažurne, pa je do sada svega nešto više od njih 15 završilo posao. Jovan Vorkapić, direktor Republičke direkcije za imovinu je na seminaru namenjenom predstavnicima opština, javnih preduzeća, ustanova i javnih agencija, rekao da je umereno nezadovoljan tokom kojim unose podatke u elektronsku bazu. On je najavio izmene Zakona o javnoj svojini, koje će predvideti i sankcije za nemarne ćate.

- U postojećem zakonu nema kaznenih odredaba, jer se računa na njihovu savesnost i ažurnost - rekao je Vorkapić. - Izmenama ovog akta biće predviđene kaznene odredbe za organ i za službeno lice. Imovina koja ne bude popisana do određenog roka smatraće se državnom imovinom Republike, a ne lokalne samouprave. Neće biti oduzeta, ali će država biti titular prava javne svojine, dok će službenik biti novčano kažnjen. Mnogo je nedoumica i nestručnosti sa njihove strane koje doprinose da se ovaj posao ne odvija onako kako smo zamislili. Južne opštine su nam veliki problem, jer nemaju kadar koji bi mogao da isprati čitavu ovu akciju.