KORISNICI srpskih operatera mobilne telefonije i dalje će plaćati znatne troškove rominga prilikom putovanja u inostranstvo. Najavljeno ukidanje rominga od 15. juna odnosi se isključivo na državljane Evropske unije. Ako je za utehu - i oni će, prilikom dolaska u Srbiju, plaćati više troškove rominga kada budu kontaktirali sa svojim prijateljima u državama EU.

- Trenutno ne postoji mogućnost ukidanja troškova rominga za korisnike srpskih operatera mobilne telefonije u EU, uprkos zajedničkoj inicijativi zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji pokrenutoj pre nekoliko godina. Ovo je, ukratko, odgovor nadležne državne agencije na pitanje da li i ovdašnji korisnici mogu da se nadaju ukidanju troškova rominga.

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije - RATEL, podseća da Srbija ima sklopljen sporazum sa susednim državama o nižim cenama rominga u regionu.

- Sporazum između Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije se sprovodi od jula 2015. godine, u skladu sa definisanom dinamikom i uz zajedničko kvartalno praćenje rezultata - rečeno je "Novostima" u RATEL-u. - Naredno sniženje cena je predviđeno za 1. jul ove godine. Ne možemo ništa da kažemo o daljim sniženjima cena rominga, ali RATEL, kao i ostali regionalni regulatori, prati kako se ova oblast reguliše u EU.

Prema Odluci koja prati sporazum, utvrđene su maksimalne cene koju operateri mogu da naplaćuju u regionalnom romingu. Tako je cena odlaznog minuta u romingu u regionu trenutno najviše 24 centa, a dolaznog sedam. Od početka jula, do daljeg, cene će biti snižene na 19 centi za odlazne pozive, a pet centi na dolazne. Na sve ove cene treba dodati i PDV od 20 odsto.

Kada je reč o korišćenju interneta u regionu, maksimalne cene su trenutno ujednačene na 45 centi za megabajt, a od jula će biti upola niže: 20 centi po megabajtu (plus PDV).

SMS poruke će sa sadašnjih osam pasti na najviše šest centi, plus PDV.

- Primena regionalnog sporazuma donela je pozitivne efekte - ističu u RATEL-u. - Svi mobilni operateri su izvestili o rastu saobraćaja, naročito kad je reč o prometu podataka.


ZNAČAJAN PORAST INTERNETA

- U slučaju pripejd korisnika, količina prenetih podataka u regionalnom romingu je porasla za 336 odsto u četvrtom kvartalu 2015. godine u odnosu na isti period 2014. - pokazuju podaci godišnjeg izveštaja RATEL. - Kod postpejd korisnika količina prenetih podataka je u četvrtom kvartalu 2015. porasla za 173 odsto u odnosu na poslednje tromesečje 2014.

Zbirni podaci za 2016. godinu biće poznati tek u junu ove godine.