ELEKTROPRIVREDA Srbije" moraće da plati kaznu od 330 miliona dinara jer je njeno preduzeće "EPS Distribucija" zloupotrebilo dominantni položaj na tržištu električne energije. Toliko je propisala Komisija za zaštitu konkurencije, a to je inače najveća kazna koju je dosad odredila. Među najtežim prestupima su kraći rokovi i avansno plaćanje za sve trgovce struje osim firme EPS-a, ali i to što su neki mogli da biraju da li će kao garanciju dati potvrdu iz banke ili će garantovati kešom. Drugi su mogli da prilože samo - novac.

Savet Komisije za zaštitu konkurencije doneo je u petak rešenje kojim se utvrđuje da je Operator distributivnog sistema "EPS Distribucija" Beograd, kao jedini operator zloupotrebio dominantan položaj. Kaznu od 330 miliona dinara dužan je da uplati u budžet Srbije, ali će morati da izjednači uslove poslovanja svim trgovcima struje u Srbiji.

- Utvrđeno je da je "EPS Distribucija" svoj dominantan položaj zloupotrebilo tako što je pojedine komercijalne snabdevače električnom energijom, a posebno "EPS Snabdevanje", stavila u povoljniji položaj u odnosu na druge konkurente - naglašava se u saopštenju Komisije. - Ovakvo ponašanje je, između ostalog, i posledica netransparentne poslovne politike "EPS Distribucije".

Kako smatraju u Komisiji, "EPS Distribucija" je trgovcima koji žele da zakupe pristup energetskom sistemu nametala obavezu da unapred obezbede novac za ugovoreni prenos struje. Jedini koji to nije morao da uradi bilo je - "EPS Snabdevanje".

PRAVILNIK PREDSEDNIK Agencije za energiku Ljubo Mačić kaže da će do kraja januara naredne godine biti gotov Pravilnik o radu distributivnog sistema, po kojem će se i formalno urediti sve sporne odredbe koje je "EPS Distribucija" kršila. - Tržište nije bilo u potpunosti zakonski regulisano kada su u pitanju garancije za učesnike, ali operator distributivnog sistema "EPS Distribucija" svakako nije smeo da favorizuje EPS u odnosu na druge ponuđače - kaže Mačić. - Pravilnik će biti na javnoj raspravi oko tri nedelje i očekujem da će biti usvojen u februaru ili martu. Agencija za energetiku mora da ga odobri, tako da će "EPS Distribucija" morati da usvoji i sve naše dodatne zahteve.

- Osim toga, "EPS Distribucija" je pravila razliku u pogledu iznosa sredstava kojim se obezbeđuje plaćanje usluge - piše u saopštenju Komisije. - Za neke korisnike sistema iznos je računat na bazi mesečne, a za druge na bazi tromesečne vrednosti pružene usluge. Pri tome, gotovo svi komercijalni snabdevači električnom energijom mogli su da deponuju sredstva obezbeđenja samo u jednoj poslovnoj banci, po izboru "EPS Distribucije". Takođe, neki korisnici sistema imali su mogućnost da izaberu između dve vrste sredstava obezbeđenja, odnosno između bankarske garancije i garantnog depozita, dok su drugi mogli samo da prihvate da polože garantni depozit.

"EPS Snabdevanje" imalo je, u kraćem vremenskom periodu, značajno duži rok za plaćanje dospelih obaveza, u odnosu na sve ostale komercijalne snabdevače. Dok je EPS svoje račune mogao da plati za 30 dana, ostali trgovci su imali svega osam dana da izmire svoje obaveze prema "EPS Distribuciji". Sve ovo za posledicu, kako smatraju u Komisiji, ima povećanje cene električne energije, kojom trgovci snabdevaju krajnje potrošače.NEREALNO VISOKA SANKCIJA

OPERATOR distributivnog sistema "EPS Distribucija" u petak je odgovorio da "iako smatra da je izrečena kazna nepravedna i nerealno visoka, dobro je što ide u budžet Republike Srbije i isključivo iz tog razloga neće podneti tužbu nadležnom sudu, već će postupiti po rešenju komisije i navedena sredstva uplatiti u budžet".

- Upravo u cilju izjednačavanja uslova za pristup distributivnom sistemu svih korisnika sistema, "EPS Distribucija" je još 27. jula ove godine uputila dopis "Elektroprivredi Srbije", kao snabdevaču, da zaključi ugovor o pristupu sistemu, koji je EPS i potpisao - kažu u "EPS Distribuciji". - Pet dana nakon toga, 2. avgusta, Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije protiv "EPS Distribucija".