GRAĐANI Srbije sve manje koriste kreditne kartice, a sve više čekove. Tako su i strane banke postale svesne činjenice da je stanovništvu "plastika" skupa i sve nedostupnija, pa su krenule da odobravaju čekove, kako bi privukle klijente.

Prema podacima Udruženja banaka Srbije, izdato je 1,1 milion kreditnih kartica, a od toga je aktivna polovina ili tačnije 516.755 kartica. U poslednjih šest godina, građani otkazuju kreditne kartice. Tako ih je 2010. godine bilo aktivno 673.643, a sada za 160.000 manje.

Banke su odobrile građanima limit za kreditne kartice u iznosu od 85,2 milijarde dinara, a od toga je iskorišćeno svega 33,8 milijardi dinara. S druge strane, broj izdatih čekova sve više raste i dostigao je 12 miliona komada. Glavni razlog za slabo korišćenje kreditnih kartica su visoke kamate koje se kreću od 23 do 30 odsto godišnje.

- Činjenica je da je prosečna kamatna stopa na dug po kreditnim karticama viša u poređenju s ostalim kategorijama zajmova. Smatramo da tu, kao i u slučaju korišćenja dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima, ima prostora za dalje smanjenje i ponavljamo da bi građani odluku o korišćenju bankarskih pozajmica trebalo da donose na bazi informacija o tome koliko košta dozvoljeni minus, korišćenje kreditne kartice ili potrošački kredit - navodi centralna banka.

KAKO ODREDE LIMIT Prilikom odobravanja kreditne kartice, banka određuje limit. On zavisi od kreditne sposobnosti klijenta. Pre svega od plate i zaduženja koja već ima. Ukoliko otplaćuje neki kredit, limit kartice se umanjuje za mesečnu obavezu po kreditu. To znači, ukoliko neko ima platu od 50.000 dinara i mesečnu ratu za zajam od 23.000 dinara, može da dobije kreditnu karticu sa limitom od 50.000 dinara.

Narodna banka Srbije isključivo tržišnim putem, a ne administrativnim ograničenjima, obezbeđuje povoljnije uslove za kreditiranje privatnog sektora. Obezbeđenjem niske i stabilne inflacije i relativne stabilnosti deviznog kursa, kao i kontinuiranim ublažavanjem monetarne politike od maja 2013. godine, od kada je referentna kamatna stopa snižena za ukupno 7,75 odsto, Narodna banka Srbije je obezbedila sve neophodne preduslove za znatniji pad kamatnih stopa na kredite privredi i građanima.

Ali, bankari očigledno nemaju nameru da smanjuje kamate na kreditne kartice, već su samo ponudile građanima mogućnost da plaćaju na rate bez kamate kod određenih trgovina. Tako se karticom može i na 12 meseci pazariti roba ili uplatiti letovanje. Ali, tu postoje i prateći troškovi, pre svega plaća se određeni iznos naknade sa prvom ratom koji je ili fiksni ili zavisi od iznosa utrošenog novca. Takođe, postoji mesečno održavanje kartice, vođenje tekućeg računa... Zbog toga je građanima mnogo lakše da uzmu čekove i da bez ikakvih troškova otplate robu ili uslugu.