TERET državne štednje nisu podjednako podneli svi zaposleni u javnom sektoru. Dok su učiteljima, profesorima, lekarima, vojnicima i policiji plate lane redom smanjene za 10 odsto, zaposleni u pojedinim javnim preduzećima "provukli" su se bez ikakvog umanjenja. Najgoru ocenu Fiskalnog saveta dobila je "Elektroprivreda Srbije", koja ne samo da nije stegla kaiš i ušparala koji dinar, već je uvećala svoje rashode za zaposlene za čak 40 miliona evra.

Fiskalni savet je analizirao finansijske rezultate četiri najveća državna preduzeća - EPS, "Pošte", "Telekom" i "Srbijagas".

- Najveće i ekonomski najopasnije odstupanje od predviđenog umanjenja napravljeno je u EPS-u, gde su prosečne zarade zaposlenih zadržane na približno nepromenjenom nivou u 2015. u odnosu na 2014. godinu, umesto da budu za oko 10 odsto manje - ističe se u izveštaju Fiskalnog saveta. - Zakon o umanjenju zarada u javnom sektoru predviđao je da ušteđena sredstva od umanjenih zarada ne ostaju u javnim preduzećima, već da se uplaćuju u budžet. Da bi formalno ispunio svoju zakonsku obavezu prema državi, EPS jeste uplaćivao 10 odsto zarada zaposlenih u budžet, iako do umanjenja primanja zaposlenih nije došlo. To je onda dovelo do rasta ukupnih rashoda za zaposlene ovog preduzeća u 2015. u odnosu na 2014.

Analiza pokazuje da su ukupni rashodi EPS-a za zaposlene u 2015. porasli u odnosu na 2014. sa 55,7 milijardi dinara na 60,5 milijardi dinara, odnosno za 4,8 milijardi.

- Kao dobra ilustracija veličine ovog povećanja može da posluži podatak da je EPS povećao ukupne rashode za zarade približno za onoliko koliko na godišnjem nivou dobija od povećanja cene električne energije iz avgusta 2015. - ističe Fiskalni savet.

"SRBIJAGAS" NADOKNAĐIVAO SMANjENjE

"Srbijagas" jeste smanjivao zarade tokom protekle godine, ali se potrudio da deo tog umanjenja nadoknadi kroz jednokratne dodatke na plate zaposlenima.

- Ova kompanija beleži izuzetno visok rast "ostalih rashoda za zaposlene" i to je, po svemu sudeći, posledica jednokratne isplate od oko 60.000 dinara po zaposlenom sredinom 2015. - ističe Fiskalni savet. - Povećanje rashoda za zarade u "Srbijagasu" po ovom osnovu iznosilo je oko 100 miliona dinara, a pritom je isplata u "Srbijagasu" bila jednokratna, dok je, na primer povećanje rashoda za zarade u EPS-u od oko pet milijardi dinara u 2015. trajne prirode.

U EPS-u, međutim, ističu da zarade nisu povećavane u 2015. i isplaćivane su isključivo u visini sredstava planiranih u Godišnjem programu poslovanja, za koji je saglasnost dala Vlada.

- Visina sredstava za zarade planirana je u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i smernicama Ministarstva privrede za izradu godišnjih programa poslovanja - naglašavaju u EPS-u. - Zakon o javnim preduzećima i Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima, Ministarstva privrede, finansija i rada, kontrolišu EPS i prate isplate zarada svakog meseca. Ocene Fiskalnog saveta su paušalne jer im je već predočeno da je odlukom Vlade Srbije krajem 2014. u "TE-KO Kostolac" preuzet deo radnika angažovanih van radnog odnosa, a u RB "Kolubara" preuzeti su zaposleni iz preduzeća "Kolubara Usluge", neophodni za stabilno odvijanje procesa proizvodnje. Prethodno su sredstva za radnike koji su primljeni isplaćivana preko javnih nabavki.

EPS je, kako tvrde, u obavezi i da isplaćuje dnevnice i smenski rad. Podsećaju i da je EPS u 2015. imao dobit od 2,5 milijardi dinara umesto planiranog gubitka od 21,2 milijarde dinara, a upravo je zbog dobrog poslovanja EPS-a, kako tvrde, u pregovorima sa MMF cena električne energije za domaćinstva nije povećana zahtevanih 7,7 odsto.