NAJSIROMAŠNIJI potrošači struje i gasa od Nove godine imaće pravo na duplo veću potrošnju kilovata i kubika. Novom Uredbom o energetski zaštićenom kupcu su povećani limiti do kojih socijalno ugrožena domaćinstva mogu da potroše kilovate. Tako da će četvoročlana ili petočlana porodica sada moći mesečno da potroši 800 kilovata, od čega će im 200 biti poklonjeno.

Ministar energetike i rudarstva, Aleksandar Antić izjavio je da je iz budžeta za besplatne energente lane bilo odvojeno 700 miliona dinara, a da je za ovu godinu planirano 1,6 milijardi dinara. On je istakao da se povećanjem limita potrošnje povećava broj kupaca koji će pravo na umanjenje računa ostvariti i u mesecima kada je uobičajeno povećana potrošnja zbog grejanja.

Jednočlano domaćinstvo koje ima prihod do 13.595,68 dinara može da dobije besplatno 120 kilovata, ali je dosad njegova potrošnja električne energije morala da bude maksimalno 240 kilovata. U suprotnom bi izgubio pravo na struju bez naknade. Sada takav dom može da "izgori" 480 kilovata.

Kod dvočlane i tročlane porodice limit primanja je 19.795 dinara. Oni mogu da dobiju 160 kilovata gratis, ali bi njihova potrošnja struje morala da iznosi najviše 640 kilovata. Četvoročlano i petočlano domaćinstvo može da računa na 200 kilovata struje na poklon od države, ako imaju prihod do 25.990,25 dinara. Porodice sa šest i više članova mogu da dobiju do 250 kilovata besplatno, samo ako im primanja ne prelaze 32.684,20 dinara.

GRATIS I ZA BOLESNE Novom Uredbom o energetski zaštićenom kupcu pravo na besplatne kilovate mogu da zatraže i porodice, čijem članu obustava isporuke struje ili gasa može da ugrozi njegovo zdravlje i život. To pravo stiču na osnovu medicinske dokumentacije.

- Ako potrošnja električne energije bude veća od četvorostruke, a manja od 6,5 puta od besplatnih kilovata na koje domaćinstvo ima pravo, takav kupac može da dobije bez naknade polovinu kilovata koje im slede - piše u novoj Uredbi o energetski zaštićenom kupcu, koja je stupila na snagu 1. januara ove godine.

Siromašnim građanima može biti umanjen i račun za gas za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar. Domaćinstvo sa jednim članom ima pravo na 35 kubika plavog energenta mesečno, dvočlana i tročlana porodica na 45 kubika, a familija sa četiri i pet članova na 60 kubika. U socijalno ugroženim domaćinstvima sa šest i više članova država poklanja 75 kubika mesečno.