PORESKI dužnici konačno će lakše moći da izađu iz začaranog kruga dugovanja. Prema važećim propisima, od svakog uplaćenog dinara na ime nagomilanog duga poreznici su prvo namirivali troškove naplate i kamatu, pa tek ukoliko nešto preostane - smanjivala se i glavnica. Na nju se, opet, zaračunavala kamata, što je dužnike uvodilo u začaran krug. Sudeći prema izmenama Zakona o poreskom postupku, čiji predlog će se uskoro naći pred poslanicima Skupštine, redosled naplate biće potpuno obrnut i to od - Nove godine.

Predlogom izmena ovog zakona redosled će biti obrnut: dužnik će prvo smanjivati svoje osnovne obaveze, potom kamate, pa tek onda troškove.

Ovaj zakon donosi još jednu važnu izmenu - neplaćeni doprinosi ne zastarevaju, što je izuzetno važno za radnike koji se oko ovog pitanja decenijama sude s firmama.

- Predlaže se da se odredbe o zastarelosti prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj ne primenjuju na doprinose za obavezno socijalno osiguranje - navodi Ministarstvo finansija.

DNEVNICE

JEDAN od seta poreskih zakona čije izmene bi poslanici uskoro trebalo da usvoje je i Zakon o porezu na dohodak građana. Njime se neoporezivi deo dnevnice za put u inostranstvo podiže sa 15 na 50 evra, ali samo za privatni sektor.