MALI vodotokovi konačno su krenuli da se koriste u Srbiji. Iako bi male hidroelektrane trebalo da donesu 10.000 gigavat-časova struje godišnje kada bi se pravilno koristili, izgradnja hidrocentrala na rekama pomakla se sa "mrtve tačke". Tako je ove godine izgrađeno pet objekata instalisane snage četiri megavata.

Novi zakon o energetici, koji je usvojen krajem prošle godine, omogućio je da se sprovede "seča" propisa koja je sprečavala podizanje malih brana.

- Do oktobra 2015. godine izgrađeno je 50 malih hidroelektrana koje su stekle status povlašćenih proivođača električne energije - kaže Vera Ražnatović iz Udruženja za energetiku PKS. - Ukupna instalisana snaga ovih objekata je 37 megavata, a tu je i jedna centrala koja je stekla status privremenog povlašćenog proizvođača projektovane snage 580 kilovata.

Država je pre dve godine objavila dva poziva za izgradnju malih hidroelektrana, na koji se prijavilo 1.380 investitora, mahom stranih.

Ipak, oba konkursa su propala i nijedna centrala na vodi nije izgrađena na taj način. Većina ulagača, odnosno čak 95 odsto, koja je sada počela da radi, jesu domaći preduzetnici.

Među njima je i Bojan Milovanović iz Centra za upravljanje i održavanje malih hidroelektrana, čija firma je podigla dva objekta Crkvina i Rečica, ukupne instalisane snage 2.500 kilovata.

- Novi zakonski okvir je propisao kazne za one koji imaju javna ovlašćenja, a ne izdaju uslove za dobijanje dozvola, što je ranije bio ogroman problem - kaže Milovanović. - Time je donekle sprečena ranija praksa da investicije od nekoliko miliona evra zavise od dobre volje nekog javnog službenika na opštinskom nivou ili javnog preduzeća. I dalje imamo problema sa nerešenim imovinsko-pravnim odnosima onih od kojih treba da kupimo zemlju, jer ostavinske rasprave nisu sprovedene poslednjih 30 godina.