REPUBLIČKI geodetski zavod odlučno je ušao u borbu protiv korupcije uvođenjem sitemskih mera za kontrolu rada u katstru kako bi bio ostvaren cilj Vlade Republike Srbije o nultoj toleranciji za korupciju u svim državnim institucijama.

Radi kontrole rada katastra, već su preduzete prve anti-koruptivne mere. Da bi se povećala pouzdanost sistema i kontrola rada državnih službenika, sva rešenja koja se donose u katastru od sada potpisuju i načelnik službe za katastar i odgovorno lice.

Sa druge strane, rukovodstvo RGZ-a će izbliza pratiti rad službi, zahvaljujući novom veb servisu koji je namenjen građanima. Putem fomulara „Primedbe na rad službi katastra“ koji je postavljen na naslovnoj strani www.rgz.gov.rs građani mogu da se direktno obrate Sektoru za katastar, koji kontroliše rad lokalnih službi i ukažu na nepravilnosti. Na taj način, rukovodstvo RGZ-a biće u mogućnosti da prati tok rada na predmetu u vezi kog je pritužba podneta i ukoliko je opravdana, pokrene korektivne ili disciplinske mere u službi katastra na čiji rad su iznete primedbe, u zavisnosti od utvđenih činjenica.

Na centralnom nivou, RGZ će imati uvid u propuste i nepravilnosti na lokalu. Na taj način, povećava se transparentnost rada katastra i skreće pažnja rukovodstva na predmet u vezi kog je žalba upućena što će omogućiti da građani brže i efikasnije dođu do rešenja svog zahteva.

U Republičkom geodetskom zavodu, nakon ovih prvih koraka, najavljuju da uskoro sledi i novi paket anki-koruptivnih mera.