KOKA-Kola“ sistem svojim ukupnim poslovanjem srpskoj ekonomiji donosi 224 miliona evra dodate vrednosti ili 0,7 odsto bruto domaćeg proizvoda, pokazali su rezultati studije „Društveno-ekonomski uticaj „Koka-Kola sistema“ u Srbiji“. Na svaki evro koji stvori ova kompanija, dolazi sedam evra za srpsku privredu u vidu plata radnika, profita kompanija i poreza od „Koka-Kola“ sistema i firmi koje s njim sarađuju.

Najveći proizvođač gaziranih pića godišnje u budžet Srbije uplati sedam miliona evra poreza. Pored 1.100 zaposlenih, još 11.600 radnika angažovano je kao direktna posledica saradnje sa „Koka-Kolom“ u drugim kompanijama, što pokazuje da ovaj sistem na svakog zaposlenog podržava još 10 radnih mesta u Srbiji ili 0,4 odsto ukupne radne snage.

- Predstavljenom studijom želeli smo preciznije da ustanovimo kako utičemo na domaće tržište, a dobijeni rezultati su još jedna potvrda o našoj neraskidivoj povezanosti sa lokalnom privredom - rekao je Ramon Vajdinger, generalni direktor kompanije „Koka-Kola Helenik Srbija“. - Ponosni smo, kada vidimo da smo svojim poslovanjem značajan oslonac domaćoj ekonomiji, kupujemo lokalnu robu i usluge, zapošljavamo domaću radnu snagu, u čiju obuku mnogo ulažemo, sarađujemo sa više od 37.000 poslovnih partnera.