GRAĐANI koji uzimaju stambene kredite suočavaju se novim nametom od minimum 20.000 dinara za izradu i overu založne izjave, a firme moraju da izdvoje i do 600.000 dinara zavisno od iznosa zajma koji uzimaju sa hipotekom! To su tarife notara, koji su od 1. septembra preuzeli posao sačinjavanja i overe založne izjave od sudova. Ranije su ugovor pripremale banke, bez naknade, a overa je u sudovima koštala 550 dinara.

Bankari tvrde da nisu naplaćivali izradu založne izjave za uspostavljanje hipoteke, jer je, kako kažu, to bio deo redovnog posla u toku sačinjavanja kompletne dokumentacije za odobrenje stambenog ili nekog drugog kredita sa hipotekom.

- Sada, založnu izjavu notari naplaćaju po cenovniku zavisno od visine zajma, i to su značajni iznosi - kažu u jednoj banci.

Notari su pretrpani poslom i sama procedura overe založne izjave traje duže nego što je to ranije bilo.

- Ovo je novi sistem rada - kažu bankari. - Inače, i u Evropi taj posao obavljaju notari. Kod nas, međutim cena nekih njihovih usluga nije primerena primanjima građana. Tako notarski zapis za kredit od 30.000 dinara košta 25.200 dinara. Neki klijenti kažu da su platili i više. Firma koja uzme samo 200.000 evra, treba da za založnu izjavu izdvoji 68.400 dinara.

NE OVERAVAJU NOTARI ne žele, kako upozoravaju u Advokatskoj komori Srbije, da sačinjavaju javnobeležničke zapise za nepokretnosti koje nisu upisane u Katastar, za one koje se tek izgrađuju, kao ni za one koje nemaju građevinsku dozvolu. Tako je, prema njihovim procenama 63 odsto nekretnina u Srbiji van legalnog pravnog prometa.

- Sada založne izjave sačinjavaju notari, a nagrada za rad beležnika nije stvar njegovog hira, već je određena zakonom i tarifama o nagradama - objašnjava Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore.

On je potvrdio da je sada za stranke to skuplje, jer se vrednost nagrade određuje prema potraživanju koje se obezbeđuje hipotekom ili, pak, samom hipotekom.

Osim što sastavlja zapis, notar za njegovu zakonitost i verodostojnost odgovara i materijalno i disciplinski. Sve to ulazi u cenu.

Kod sastavljanja javnobeležničkih isprava vezanih za raspolaganje imovinom, deobu zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera, ugovore o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera, razmenu imovine, ustupanje i raspodelu imovine za života, tarifa se određuje prema ukupnoj vrednosti imovine.

MOGU I SUDOVI TAMO gde još nema notarskih kancelarija, paralelno sa beležnicima overu kupoprodajnih i drugih ugovora vezanih za promet nekretnina obavljaće lokalni sudovi i organi samouprave. Zakon propisuje da jedna notarska kancelarija pokriva 25.000 stanovnika, što znači da će Srbija dobiti 371 notara, a sada ih ima 94.

Ako je predmet pravnog posla potraživanje, nagrada se određuje prema vrednosti glavnog potraživanja. Kod hipoteke nagrada notaru se određuje prema iznosu potraživanja koje se obezbeđuje.

Ako je vrednost stvari do 600.000, nagrada beležnika je 9.000 dinara plus PDV 20 odsto, od 600.000 do 2,5 miliona dinara nagrada je 15.000 plus PDV...

Za posao vredan više od 14 miliona dinara, za svaki započeti milion dinara, nagrada se povećava za 10 bodova, s tim što ukupna nagrada ne može preći 600.000 dinara.

Za ugovor o poklonu između roditelja i dece beležniku pripada polovina nagrade prema tarifi u odnosu na vrednost imovine.