UZ model restrukturiranja koje predlaže Ministarstvo energetike, "Srbijagas" nema šanse da preživi. Njihov plan i prelazak u akcionarsko društvo, vodi naše javno preduzeće u stečaj. Posledice mogu da budu veoma ozbiljne, jer se otvara prostor za brojne špekulativne igre. Može biti ugroženo snadbevanje tržišta, a mogući su i problemi u projektu "Južnog toka". Zato sam od premijera, prvog potpredsednika i ministra finansija pismeno zatražio da se zastane sa planom Ministarstva enregetike za restrukturiranje "Srbijagasa" i da se ceo slučaj iz medija preseli u Vladu.

Ovo je u četvrtak izjavio Dušan Bajatović, generalni direktor "Srbijagasa". Kako je rekao, plan Ministarstva na prvi pogled je sličan modelu na kojem ovo javno preduzeće radi poslednje dve godine. U taj posao bio je uključen i sindikat.

- Velika i ključna razlika je u tome što mi želimo da napravimo visoko integrisani holding, profitabilnu kuću, u kojoj će biti podeljene delatnosti, ali u okviru "Srbijagasa". A oni bi sve što je dobro da prebace na "Transgas", a sve što ne valja i što je bolesno "Srbijagasu" - rekao je Bajatović.

- Ozbiljan problem su i nerealni rokovi koji su dati u planu ministarstva. Tako faza dva predviđa izdvajanje transportnog sistema do kraja godine, a u zemljama centralne i istočne Evrope, taj posao je trajao od 12 do 18 meseci.

Prvi čovek najvećeg snabdevača gasa tvrdi da dokument Ministarstva nije ni pravno, niti ekonomski dovršen, kao da nije ni urađena strategija restrukturiranja energetskog sektora, niti analiza efekata.

- Nekome se mnogo žurilo - kaže Bajatović. - "Srbijagas" treba da ostane nacionalni brend. Sačuvali smo socijalni mir, obezbedili sigurnu isporuku gasa sa Gaspromom, a možemo očekivati još niže cene gasa. Sa svim poslovima koji nam slede, prvenstveno "Južni tok", ali i interkonekcije ka svim susedima, "Srbijagas" može da bude lider u regionu.

Prema njegovim rečima, najveća tri problema u poslovalju "Srbijagas" su prvenstveno nerealna cena gasa, kao i neplaćanje i kašnjenje u plaćanju. Pojedine državne institucije kasne i po 270 dana.

Ukupni gubitak za 2012. je 35 milijardi dinara. Poslovni je 12 milijardi, dok je finansijski - tri milijarde dinara. Pod stavkom - ostali gubici našlo se 20 milijardi dinara. Od toga 11,4 milijardi dinara je gubitak nastao zbog propalih ulaganja u MSK Kikinda, HIP Petrohemija Pančevo, "Agroživ" i HIP Azotara.

USLOVLJAVANJA IZ EVROPE

PO planu Ministarstva energetike, u sve poslove "Srbijagasa" uvodi se tutorstvo Evropske banke za obnovu i razvoj, a to podrazumeva i određene političke uslove - rekao je Bajatović. - Novac EBRD obično prate politički uslovi. Neki od tih uslova bi mogli potencijalno da ugroze "Južni tok". Nisam siguran da će ruski partner "Gasprom" rado gledati na te uslove.

Prema njegovim rečima, ruske banke u ovom momentu u celini žele da finansiraju projekat "Južni tok", što znači da su preuzele i najveći rizik, i da to ne sme da se dovede u pitanje.