POSTUPAK izbora dekana Filološkog fakulteta je započeo, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, u aprilu i nema razloga da se vrati na početak, iako neki to priželjkuju. Izbor je morao biti pokrenut šest meseci pre isteka mandata aktuelnog dekana. Tada sam jedina kandidovana i dobila sam podršku velike većine katedara i centara. Ponovnim vođenjem postupka bio bi grubo narušen princip pravne sigurnosti. Oni koji kritukuju postupak, nisu istakli svog kandidata na proleće, a pred jesen traže ponavljanje.

Prof. dr Ljiljana Marković, dekan Filološkog fakulteta, ovako odgovara profesorima koji je optužuju da hoće da se mimo zakona "dočepa" još jednog mandata.

PROČITAJTE JOŠ - PROFESORI FILOLOŠKOG FAKULTETA SE PITAJU: Ko je potrošio milione evra?A na optužbe da nezakonito deli novac, ona odgovara:

- Kada je reč o optužbama da je petoro zaposlenih nezakonito primilo prihode od 290.000 do 490.000 dinara, oni ta primanja nisu ostvarili iz državnog budžeta, već iz sopstvenih sredstava fakulteta, pa ni na koji način nisu oštetili državu. A fakultet je od njihovog dodatnog rada imao prihode. To i na ovaj način potvrđuje tendencioznost i malicioznost tvrdnje "o ogromnim prihodima".

Na prigovore da ju je za dekana predložio Savet fakuteta kome je istekao manadat, a da Statut predviđa da izbor dekana bude javan, iako je po zakonu glasanje - tajno, ona kaže:

- Procedura za izbor novog Saveta je započela blagovremeno, ali se odužila zbog čestog nedostatka kvoruma za sednice Nastavno-naučnog veća. Posebno je zahtevno okupiti dve trećine članova Nastavno-naučnog veća za odlučivanje o promeni Statuta i utvrđivanje kandidata za dekana, a na većini fakulteta odlučuje prisutna polovina plus jedan. Tako visok kvorum na našem fakultetu omogućava manjini da opstruira i ucenjuje većinu. Ali, organi upravljanja kojima istekne mandat obavljaju svoje poslove do izbora novih organa, pa je neosnovana tvrdnja da je Savet nelegitiman.

Prof. dr Ljiljana Marković

Prof. Marković naglašava da je utvrđivanje predloga kandidata za dekana javno i obavlja se na sednici Nastavno-naučnog veća. Sam izbor dekana obavlja Savet Fakulteta i to tajno. Ona dodaje da se procedura izbora dekana ima završiti po istim pravilima po kojima je započela. Na pitanje zbog čega ne dozvoljava da se na Naučno-nastavnom veću raspravlja o pet plata u rasponu od 290.000 do 490.000 dinara, koje je, prema izveštaju Državne revizorske institucije, "delila" nekim od zaposlenih, ona odgovara:

PROČITAJTE JOŠ - Filološki fakultet: Top plate ostaju pod ključem 

- Ova tematika nije u nadležnosti nastavno-naučnih veća, već drugog organa. Objavljivanjem podataka bilo bi povređeno više zakonskih odredaba. Sve to je podrobno objašnjeno u dopisu kojim je odgovoreno na zahtev prof. dr Radivoja Mikića. Stoga bi se neko sa pravom mogao zapitati da li su ovakva pitanja pojedinih profesora tendenciozna i da li se iza njih možda kriju pokušaji spinovanja javnosti i odvlačenja pažnje sa velikih uspeha koje Filološki fakultet postiže: prvi put u istoriji Fakulteta ušli smo među 250 najboljih u svetu u svojoj oblasti i konačno smo rešili višedecenijski problem prostora. Ono što su, većinom neargumentovano, iznosili pojedini profesori koštalo nas je i oko 400 kandidata na prijemnom ispitu. Kome to ide u prilog? Neki od njih rade i na privatnim fakultetima, pa je možda i to razlog, da bi privukli buduće studente.


KVORUM STOPIRAO IZBOR

FILOLOŠKI fakultet, prema rečima profesorke Marković, bio je Ai akademiku Predragu Piperu uskraćena mogućnost da dobiju status profesora emeritusa:

- Fakultet može imati najviše jednog kandidata, a sa Katedre za orijentalistiku predložen je prof. Darko Tanasković, i ja sama bila sam potpisnik tog predloga, a Katedra za slavistiku predložila je akademika Predraga Pipera.

Nijedno ime nije otišlo pred Senat UB, objašnjava, jer nije bilo kvoruma na Veću, za glasanje.