DRŽAVNI univerzitet u Novom Pazaru nije podneo zahtev za akreditaciju studija bosanski jezik, ni Komisiji za akreditaciju, ni Nacionalom savetu za visoko obrazovanje. Ovo je za "Novosti" izjavio rektor ovog univerziteta prof. dr Miladin Kostić, reagujući na pismo Odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU u kome je iznet protest protiv uvođenja bosanskog jezika u tu visokoškolsku ustanovu.

Rektor Kostić navodi da su više puta proteklih godina razgovarali sa Bošnjačkim nacionalnim većem o uvođenju bosanskog jezika na univerzitet, a da je poslednji obavljen u Ministarstvu prosvete početkom godine.

- Ostalo je da se sagledaju mogućnosti i da se, ako postoji ispunjenje standarda, krene u proces akreditacije - kaže Kostić. - Ali do danas niti je program spreman, niti je podnet zahtev. Verovatno je došlo do zabune pošto je i Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru upisan u registar kao i naš - Univerzitet u Novom Pazaru.

Naš sagovornik ističe da na državnom univerzitetu u saradnji sa Ministarstvom prosvete postoji program celoživotnog učenja za nastavnike u osnovim školama na kome se vrši obuka za metodiku bosanskog jezika i bosanski jezik. Ti nastavnici pohađaju po 16 časova iz oba predmeta, polažu ispite i dobijaju sertifikat sa kojim mogu da predaju u osnovim školama. Sertifikat je do sada dobilo oko 700 nastavnika.


PROČITAJTE I: Na univerzitetima ima mesta na budžetuU Odboru za standardizaciju srpskog jezika, međutim, tvrde da znaju da na državnom univerzitetu postoji inicijativa za uvođenje bosanskog, te da su reagovali na vreme.

- Reagovali smo na inicijativu koja dolazi pod pritiskom nekih političkih krugova u Novom Pazaru - kaže, za "Novosti", dr Sreto Tanasić, predsednik Odbora. - Naš posao je da državi i njenim telima damo svoje stručno mišljenje, da ga imaju kada budu odlučivali o toj inicijativi.

Muamer Zukorlić

Sa druge strane, Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, čiji je osnivač muftija Muamer Zukorlić, odavno je otišao korak dalje i podneo Komisiji za akreditaciju zahtev za akreditaciju studijskog programa bosanski jezik još pre dve godine. Komisija je nedavno odbila zahtev, pa su se žalili drugostepenom organu - Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

- Studijski program bosanski jezik i bošnjačka književnost kod nas postoji od 2002. godine, a dobijanje akreditacije biće rešeno za nekoliko meseci - kaže, za "Novosti", Zukorlić. - Program do sada nije bio akreditovan zbog političkih pritisaka, koji su u međuvremenu otklonjeni.

Miladin Kostić

TEŠKO ISPUNITI USLOVE

PROFESOR Kostić dodaje da je teško ispuniti standarde za akreditaciju nastave bosanskog. On kaže da je realnije da se u studijski program srpski jezik i književnost dodaju predmeti sa elementima bošnjačke kulture i jezika i da oni koji to završe budu kvalifikovani da predaju u školama na bosanskom jeziku, ali i to je potrebno akreditovati.