NAJVEĆI zagađivači vazduha su termoelektrane, saobraćaj i individualna ložišta. Upravo su otrovne čestice u vazduhu uzrok što u Srbiji svake godine prevremeno umre 6.000 ljudi, pokazuju podaci Svetske zdravstvene organizacije. Zato bi trebalo preduzeti mere da se smanji sagorevanje fosilnog goriva.

Pročitajte još: ALARMANTNO ZAGAĐENjE VAZDUHA: Čak pola godine dišemo otrove!

Ovako, na Dan zaštite životne sredine, Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, komentariše aktuelnu ekološku situaciju u Srbiji i mogućnosti da se ona poboljša.

On smatra da bi u gradovima trebalo zabraniti upotrebu uglja u individualnim ložištima, što su, kako kaže, pojedini gradovi već i uveli.

- Rešenje za saobraćaj je uvođenje što više električnih vozila, barem u sistem javnog prevoza, a i to je započeto - naglašava Radović. - Ubedljivo najveći problem stvaraju termoelektrane, posebno jer se nalaze blizu velikih gradova. One predstavljaju visok rizik po zdravlje stanovništva i životnu sredinu uključujući kancerogeni rizik zbog prisutnosti arsena. Odsumporavanje neće trajno rešiti problem zagađenja iz TE, već je potrebno smanjiti njihov rad i preći na obnovljive izvore energije.

Pročitajte još: SZO: Od zagađenog vazduha strada 600.000 dece godišnje

On smatra da je hidropotencijal najčistiji vid proizvodnje električne energije i tvrdi da male hidroelektrane ne štete čovekovoj okolini.

Termoelektrane među najvećim zagađivačima

- Čak i da ne poznajete problematiku proizvodnje električne energije, logično je da pogledate kako su države koje imaju najveću razvijenu ekološku svest rešile ovaj problem. Videćete da su sve ove države poput Švajcarske, Austrije, Nemačke, Švedske, Norveške i drugih preplavljene malim hidroelektranama, i to dominantno derivacionog tipa - kaže Radović. - Isušivanje reka, odnosno nepoštovanje obaveze ispuštanja garantovanog ekološkog protoka, neprihvatljivo je i takve pojedince treba najstrože kazniti.

On takođe smatra da zbog neodgovornih pojedinaca koji krše zakon ne treba dovoditi u pitanje rad svih mini-hidroelektrana. Ovde dolazimo u jednu zamku gde se zbog pojedinaca koji krše zakon traži gašenje svih mini-hidroelektrana.

KVALITET VODE

AGENCIJA je više puta uzorkovala vodu iznad i ispod MHE i nikada nije dijagnostikovala razliku u njenom kvalitetu - kaže Radović. On dodaje da se Srbija obavezala na povećanje proizvodnje električene energije iz obnovljivih izvora i da podržava ispunjavanje tog cilja.