ZA mesec i po dana, otkad je Fond PIO počeo da prima zahteve za ruske penzije, predato je oko 200 prijava naših ljudi koji su deo radnog staža proveli u Rusiji. Dokumentom između Ruske Federacije i Srbije omogućeno je da oni koji nemaju dovoljno staža da bi napustili radno mesto mogu sada da se penzionišu sabiranjem staža u dve države, bilo da se radi o građanima Srbije koji sada žive i rade u Rusiji ili Rusima koji rade u Srbiji.

Ovaj sporazum između dve države posebno je značajan za radnike koji su deo radnog veka proveli u obe države. Od 1. marta, oni imaju pravo na dve penzije, srazmerno radu u Srbiji i godinama radnog staža u Rusiji.

Srpsko-ruski sporazum, kako je predviđeno, važiće retroaktivno, što praktično znači da se uzima u obzir i staž navršen pre njegovog stupanja na snagu, tačnije odnosi se na naše državljane koji su već radili u Rusiji, i obrnuto. Ovo pravo bi mogli da iskoriste i državljani Srbije koji su radili u bivšem SSSR, odnosno priznaće im se te godine u radni staž, pa će mnogi uskoro moći da se domognu penzionog čeka. Nova pravila neće važiti za one koji su imali radni staž manji od godinu dana i one koji su radili na crno.

Kako naglašavaju u PIO, u ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja Fond primenjuje 29 međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju sa drugim državama, po osnovu kojih građani ostvaruju prava iz ove oblasti.

Pročitajte još - Od 1. marta stižu ruske penzije

- To znači da pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostvaruju osiguranici koji su navršili deo staža u Srbiji, a deo staža u drugoj državi, s kojom je naša zemlja potpisala i primenjuje ugovor o socijalnom osiguranju, s tim što se prava ostvaruju po nacionalnim zakonima koji važe u svakoj od tih država - kažu u PIO. - Fond u ime podnosioca zahteva, pokreće postupak ostvarivanja prava u drugoj državi.

Naš Fond isplaćuje penziju samo na osnovu staža koji je navršen po našim propisima, dok za staž ostvaren u drugoj državi penziju isplaćuje nosilac penzijskog i invalidskog osiguranja te države.

- Penzije i ostala prava ostvarena u Srbiji stižu u još 27 zemalja sveta, ne računajući bivše jugoslovenske republike - naglašavaju u Fondu. - Prema podacima za 2018. godinu, od ukupno 13.328 korisnika, više od polovine živi u Nemačkoj - 8.431 korisnik, slede Austrija sa 2.252 korisnika, Mađarska sa 811 korisnika, u Švedskoj je 307 korisnika, u Francuskoj 275, u Švajcarskoj 208, u SAD 130, u Češkoj 140 korisnika. U Brazil i Grčku šalje se po jedna penzija, u Rusiju i Novi Zeland po četiri, u Tursku pet, Kipar sedam...

Pročitajte još - Stižu ruske penzije, Duma ratifikovala sporazum

NAJVIŠE U BIVŠOJ SFRJ

NAJVEĆI broj korisnika naših penzija živi u državama nastalim na području republika bivše SFRJ. Republički fond PIO isplaćuje penzije i ostala prava za 47.891 korisnika koji žive u državama bivše SFRJ (Republika Srpska 12.044, Hrvatska 12.144, Federacija BiH 8.252, Crna Gora 6.398, Makedonija 5.811 i Slovenija 3.242).