Nacionalno udruženje malih hidroelektrana izdalo je saopštenje o sastancima sa ministrom Goranom Trivanom.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Nakon nekoliko istupanja ministra Trivana u javnosti i izražavanja stavova po pitanju MHE u Srbiji, Nacionalno udruženje malih hidroelektrana (NUMHE) želi da informiše ministra Trivana, ali i sve zainteresovane građane o nekoliko važnih činjenica.

1. MHE se nisu pojavile u Srbiji 2017. godine kako je to naveo ministar Trivan. Prva MHE u Srbiji je napravljena i puštena u rad daleke 1900. godine, do 1908. godine bilo ih je već četiri. Većina je i dan-danas u funkciji i proizvode „zelenu“ električnu energiju.

2. NUMHE je iniciralo sastanak sa ministrom Trivanom, koji je i održan 07.12.2018. kada je ponudilo konstruktivne predloge resenja kojima bi se obezbedilo poštovanje propisanih pravila o obezbeđenju bioloskog minimuma (npr. obezbeđenje pristupa ministarstvu video nadzoru na svim vodozahvatima putem direktnog linka).

3. Članovi UO NUMHE su predložili da se, iako se MHE projektuju i grade na osnovu važećih propisa, na dobrovoljnoj bazi unaprede riblje staze (one kod kojih je to potrebno) i izneli su nekoliko predloga kako se mogu urediti korita reka na način koji će omogućiti poboljšanje uslova za floru i faunu. Sva ova poboljšanja je moguće napraviti samo uz ušečće imalaca javnih ovlasćenja i državnih institucija, te uz izmene i dopune određenih propisa.

4. Članovi NUMHE koji imaju dozvole za projekte na Staroj planini saglasili su se da prihvate predlog ministra Trivana, koji je on u više navrata iznosio u javnost, da se te lokacije zamene drugim lokacijama van zaštićenih područja.

5. Nakon tog sastanka, NUMHE je ministru Trivanu uputilo ove predloge i u pisanoj formi, a nakon izostanka povratne informacije o ponuđenim rešenjima, NUMHE se obraćalo ministarstvu zaštite životne sredine u dva navrata sa zahtevom za sastnake, na koje nikada nije odgovoreno.

NUMHE je i dalje spremno da konstruktivnim predlozima pomogne Srbiji, njenim institucijama i pre svega njenim građanima da se obezbedi da proizvodnja električne energije ima što manje štetnog uticaja na okruženje.

Jedan od načina za smanjenje tog štetnog uticaja jeste i izgradnja MHE, u skladu sa zakonskom regulativom, podzakonskim aktima i ostalim propisima, jer se time direktno utiče na smanjenje proizvodnje električne energije iskopom, transportom, sušenjem i spaljivanjem uglja u termoelektrana, koja predstavlja najštetniji način proizvodnje električne energije, sa nesagledivim posledicama, ne samo po prirodu, već i celokupno stanovništvo. Tih posledica smo bili više nego svesni proteklih nekoliko meseci kada su gradovi u Srbiji bili među najzagađenijim na svetu. U toj svojoj nameri očekujemo da u ministarstvu zaštite životne sreditne imamo partnera i saveznika, a nikako nekog ko opstrukcijama, paušalnim izjavama i iznošenjem netačnih podataka zbunjuje javnost i stvara pravnu nesigurnost za sve potencijalne investitore, kako u obnovljive izvore energije, tako i u ostale privredne grane.

U cilju adekvatnog informisanja javnosti o svim pozitivnim i negatvnim uticajima malih hidroelektrana, NUMHE će pripremiti i objaviti kratak informator o najčešćim pitanjima i nedoumicma vezanim za ovu tematiku".