LEKARI i zdravstveni radnici prvi put legalno mogu da prime poklon - mesečno u visini do pet odsto prosečne zarade, bez poreza i doprinosa, godišnje do visine prosečne zarade u Srbiji, a da ih niko ne optuži za mito i korupciju. U ovom trenutku to je mesečno do 2.762 dinara (oko 23 evra), ili do 54.521 dinara, odnosno oko 462 evra godišnje.

Pročitajte još - ODREDBA O ČAŠĆAVANjU LEKARA: Ako poklon vredi više od ove sume ne smeju da ga prime

Prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je stupio na snagu 11. aprila, a kojim je prvi put definisan i sukob interesa u oblasti zdravstva, poklon ne sme biti u novcu ili vrednosnim hartijama, i svaka čast mora biti prijavljena zdravstvenoj ustanovi, čija obaveza je da vodi evidenciju poklona zaposlenima.

Pročitajte još - TRAŽIO MITO: Uhapšen lekar VMA

Ovakvim rešenjem Zakon o zdravstvenoj zaštiti je, kako su, za "Novosti", u petak objasnili u Ministarstvu zdravlja, usklađen sa drugim sistemskim zakonima, a po predlogu Agencije za borbu protiv korupcije.

- Preuzeli smo pozitivna rešenja iz drugih oblasti, i u skladu sa evropskom praksom, i to, po oceni Agencije za borbu protiv korupcije, na najbolji način, onako kako su iz Agencije predložili - rečeno nam je u Ministarstvu zdravlja.

Ova oblast u novom Zakonu u zdravstvenoj zaštiti regulisana je članom 234, kojim je definisano i šta se smatra sukobom interesa. Tako je, recimo, propisano, da ne samo zdravstveni radnik, nego ni članovi njegove uže porodice: supružnik ili vanbračni partner, deca, braća, sestre, roditelji, usvojitelj, usvojenik i drugi koji sa njim žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu, ne smeju tražiti, niti primiti novac, poklon, uslugu ili bilo kakvu drugu korist koja se može smatrati nagradom za pružanje zdravstvene pomoći.


Ministar zdravlja Zlatibor Lončar zalaže se za "nultu toleranciju korupcije" i kaže da nje u zdravstvu ima mnogo manje, nego što je percepcija građana. Ipak, prema poslednjem istraživanju USAID i CeSID, anketirani smatraju da je zdravstvo prvo po korupciji, ispred "drugoplasiranog" sudstva i "trećeplasirane" policije.

- Lekar ničim ne sme da uslovljava svoje usluge, a ako neko hoće da ga časti to je privatan odnos između dve strane, koji prema mom ličnom mišljenju ne bi trebalo ni određivati, ni gradirati Zakonom - kaže, za "Novosti", profesor dr Radoje Čolović, predsednik Srpskog lekarskog društva.

Zakonom su uređene i donacije. Zabranjeno je davanje donacija nadzornom organu ili organu za inspekcijski nadzor, kao i svima koji odlučuju o pravima, obavezama i interesu donatora. Davanje donacija je dozvoljeno ukoliko je isključena mogućnost neprikladnog uticaja, a o prijemu donacija i upravljanju donacijama odlučuje direktor zdravstvene ustanove.

PRIJAVA ETIČKOM ODBORU

U SLUČAJU da zdravstveni radnik ima sumnju u pogledu sukoba interesa ili prihvatanja poklona, zakonom je predviđeno da o tome najkasnije narednog radnog dana obavesti etički odbor zdravstvene ustanove, tužilaštvo ili Ministarstvo unutrašnjih poslova.