UZ Leskovac, Zaječar i Užice, i u Zrenjaninu će se realizovati projekat koji sprovodi Ministarstvo za demografsku i populacionu politiku i Geografski fakultet u Beogradu, sa ciljem da se bolje razumeju potrebe stanovnika u lokalnim zajednicama i spreči njihovo iseljavanje.

Projekat su u Zrenjaninu predstavili stručnjaci Geografskog fakulteta, uz naglasak da je Zrenjanin izabran kao sredina od značaja za demografski, ekonomski, socijalni, kulturno-civilizacijski i sveobuhvatni regionalni razvoj Srbije.

Danica Šantić, rukovodilac istraživanja u projektu i vanredna profesorka na Geografskom fakultetu u Beogradu, saopštila je podatak da Srbiju godišnje napusti između 15.000 i 40.000 stanovnika i da je migraciju teško pratiti.

PROČITAJTE JOŠ - Trećina mladih bi da napusti zemlju

- Pomenuta četiri grada u projektu odabrana su kao regionalni centri u kojima postoji mlado stanovništvo koje se nije iselilo. Nisu razlozi za iseljenje samo ekonomske prirode, na koje se najviše pozivamo, sve više je uzrok toj pojavi i nedostatak odgovarajuće perspektive. Anketiranje koje će na terenu sprovesti naši studenti imaće za cilj da se sazna zašto građani razmišljaju o iseljavanju, kao i da se utvrdi na koji način država i lokalne samouprave mogu da pomognu stanovnicima kako bi se smanjile njihove namere o selidbi iz zemlje ili lokalne zajednice - rekla je Šantićeva, uz konstataciju da su migracije jedno od gorućih pitanja savremenog života u Srbiji i da je veoma mali broj lokalnih sredina u Srbiji koje beleže pozitivan migracioni bilans.

ANKETIRANjE DO 15. JUNA

ANKETIRANjA će se sastojati iz četiri segmenta - kvalitet života, stavovi migracija, namere u perspektivi i uloga lokalne samouprave u upravljanju migracijama. Istraživanje će trajati od 15. aprila do 15. juna.