DA li je u Srbiji uvredljivo, pa i kažnjivo, očekivanje da svi građani, uključujući i manjine, dobro govore srpski jezik?

Ovakva nedoumica nameće se posle presude Apelacionog suda u Novom Sadu kojom je pravosnažno presuđeno da se novosadski Pravni fakultet poneo diskriminatorski prema đacima mađarske nacionalnosti uvodeći im obavezu da, posle prijemnog ispita na mađarskom, polažu test iz poznavanja srpskog jezika.


PROČITAJTE JOŠ:
TUŽILI FAKULTET ZBOG DISKRIMINACIJE: Mađare vređa test iz srpskog jezika

Presuda Apelacionog suda doneta je po tužbi Saveza mađarskih učenika Vojvodine, koji je 2015. godine tužio fakultet da im ne omogućava polaganje prijemnog ispita na mađarskom jeziku u skladu sa Odlukom Skupštine AP Vojvodine. Tu odluku pokrajinski parlament, predvođen demokratama i "ligašima", usvojio je iste te godine.

Kada je prošle godine fakultet organizovao prijemni na mađarskom, ali i da potom polažu i test iz srpskog jezika, Savez mađarskih učenika ponovo je tužio fakultet i dobio presudu.

U međuvremenu ostaje nedoumica da li je Pravni fakultet, čiji je osnivač AP Vojvodina, pogrešno postupio, jer je uveo proveru znanja srpskog jezika, a tu mogućnost daje Zakon o obrazovanju?

Nasuprot fakultetu, Apelacioni sud oslonio se prvenstveno na Odluku Pokrajinske skupštine, po kojoj je svaka visokoškolska ustanova dužna da omogući prijemni na deset jezika - srpskom, mađarskom, slovačkom, hrvatskom, rumunskom, rusinskom, bugarskom, makedonskom, češkom i crnogorskom.

Ljubomir Aleksov

Za Mihalja Njilaša, pokrajinskog sekretara za obrazovanje, dileme nema - pokrajinsku odluku dužne su da poštuju sve obrazovne ustanove kojima je osnivač Pokrajina.

- Đacima koji su se školovali na maternjem jeziku i na njemu žele da polažu prijemni, to mora da bude omogućeno. To poštuju sve visokoškolske ustanove u Vojvodini osim Pravnog fakulteta i to jeste diskriminacija - kaže Njilaš i dodaje da je uvođenje provere poznavanja srpskog jezika "posredno diskriminatorski čin".

Nasuprot Njilašu, dr Darko Simović, profesor Ustavnog prava na Kriminalističko-policijskom univerzitetu, ističe da Zakon o visokom obrazovanju predviđa mogućnost provere jezika studija, ukoliko se prijemni ispit sprovodi na nekom drugom jeziku.

- S obzirom na to da se u konkretnom slučaju prijemni obavlja na mađarskom, sasvim je legitimna i zakonska mogućnost fakulteta da proveri znanje srpskog jezika. U hijerarhiji pravnih akata polazi se od zakona, pa tek onda možemo da govorimo o rešenjima predviđenim pokrajinskom odlukom - naglašava dr Simović.

Mihalj Njilaš

U MAĐARSKOJ - NA MAĐARSKOM

OBRAZOVNI sistem u Mađarskoj ne predviđa prijemne ispite za fakultete. Nastava na visokoškolskim ustanovama, sa izuzetkom Filozofskog fakulteta, organizovana je na mađarskom.

- Po zakonu, svaki građanin na maturi polaže mađarski jezik i književnost, bez obzira na to koje je nacionalnosti. Mađarski jezik se mora znati na najvišem nivou, a sve ostale predmete đaci mogu da uče na maternjem jeziku, dok ne stasaju za visoko školstvo - kaže za "Novosti" Ljubomir Aleksov, zastupnik Srba u mađarskom parlamentu u Budimpešti.


PROČITAJTE JOŠ:
HOĆE SVEDOČANSTVO, A NE "SVJEDODžBU": U Subotici nastavu drže na mađarskom i hrvatskom, ali ne i na srpskom jeziku

ORBANOVA ULAGANjA

SRBI u Mađarskoj imaju svoju Gimnaziju "Nikola Tesla" u Budimpešti i četiri škole u kojima nastavu slušaju na srpskom. Od 2017. godine mađarska vlada sa Viktorom Orbanom na čelu uložila je velika sredstva u srpske škole u Segedinu, Budimpešti i Batanji, a u Lovri, jedinom mestu gde su naši sunarodnici većina, zida se nova škola.