Pred Sretenje, već tradicionalno, srećemo se sa Momčilom Pavlovićem, direktorom Instituta za savremenu istoriju. Da "premerimo" koliko se u odnosu na prošlu godinu Sretenje odomaćilo u našem narodu i da prozborimo o još nekim otvorenim pitanjima.

* Šta Srbima predstavlja ovaj praznik?

- To je verski i državni praznik i dan važnih događaja koji su opredelili sudbinu naroda i njegove moderne države.

* Takođe, praznici su simbol i lice jedne države.

- Oni su, takođe, ogledalo društva i države. Srbija još ne može da utemelji do kraja taj praznik, s obzirom na krizu koja se generiše spolja i koja opterećuje njene unutrašnje odnose. Ali Srbija se bori za očuvanje mira, slobode i demokratije na ovim prostorima.

* Povrh svega toga, Srbija je večna.

- Sve dok su njeni građani slobodni, slobodna je i njihova država. Težimo evropskim vrednostima i stojimo pred vratima saveza evropskih država.

* I dalje smo, međutim, zaglavljeni između Istoka i Zapada.

- Treba težiti tome da nam se ta evropska vrata zasvagda otvore, jer mi pripadamo Evropi.

PROČITAJTE I: Momčilo Pavlović: Sačujvamo naše, Srpsko!


* Šta još učiniti da ne samo ovaj praznik, već i druge praznike više afirmišemo?

- Pre svega, moramo kreirati prazničnu atmosferu. U tome veliku ulogu imaju mediji, javni govori, i sve mora da bude u pravcu afirmacije naših praznika koji čuvaju naš identitet.

* Gde je rešenje za naše unutrašnje podele?

- Nije realno da postignemo opštu saglasnost oko svega, jer podela je uvek bilo i biće ih. Ali potrebna nam je izvesna doza nacionalne solidarnosti oko najvažnijih strateških i nacionalnih pitanja.

* Koja bi bila vaša najkraća poruka?

- Reforme u svim sferama i spokoj za danas uzrujanu Srbiju.

* Šta vam je još obeležilo protekle nedelje?

- Moj rođendan, Dan Instituta i otvaranje digitalnog centra, ali i povećanje plate od devet odsto.