NAJAVLjENA liberalizacija tržišta rada u Nemačkoj, koja bi mogla da "odvuče" radnu snagu iz zemalja Istočne Evrope, a na taj način i umanji doprinose u penzione sisteme ovih država, samo je jedan od problema protiv kojih se bore u Ministarstvu za rad i zapošljavanje Srbije.

Prema njihovim rečima, stabilnost penzionog fonda je dobra, ali da bi se na duži period održao, neophodno je otvaranje novih radnih mesta, što je i prioritet ove vlade.


PROČITAJTE JOŠ: Stanojević: Šta se to dešava, žene postaju meta?

Republički fond PIO je još krajem devedesetih godina prošlog veka počeo da iskazuje deficit u poslovanju iz više razloga od kojih su najznačajniji, promena u demografskom kretanju stanovništva (produženje životnog veka stanovništva i niska stopa nataliteta), preizdašna prava (niska starosna granica, povoljno utvrđivanje visine penzije na osnovu deset najpovoljnijih godina staža osiguranja, veliki broj invalidskih penzionera, rešavanje viška zaposlenih penzionisanjem itd.).

Pored toga, ratna dešavanja, uništavanje privrede bombardovanjem značajno je smanjilo zapošljavanje što se odrazilo nepovoljnim odnosom broja osiguranika i penzionera, koji danas iznosi 1:1,5. S obzirom na karakter finansiranja sistema PIO po principu PAYGO, što veći broj osiguranika zapravo obezbeđuje dugoročno održiviji sistem PIO. Zbog pada broja osiguranika i deficita u Fondu PIO, država dotira isplatu penzija već gotovo dvadeset godina.

Zbog svih navedenih razloga, deficit u Fondu PIO se povećava iz godine u godinu, a što je tražilo hitne mere reforme. Mere reforme sistema PIO sprovedene su u više faza od 2002. godine do 2018. godine kada je poslednji put menjan Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju.

- Mere reforme sistema PIO su značajno zaustavile rast deficita i doprinele održivosti penzijskog fonda. Međutim, od ključne važnosti je razvoj celokupnog društva, pre svega novih investicija i otvaranja novih radnih mesta. Navedeno se neposredno pozitivno odražava i tek će se odraziti na poslovanje RF PIO i njegovu dugoročnu održivost - kažu u Ministarstvu.

Upravo i iz tog razloga Vlada ulaže napore kako bi što veći broj investitora ulagao u našoj zemlji. Pored toga, takođe se preduzimaju mere kroz politiku rasta zarada da bi se zaustavio odliv zaposlenih u inostranstvo. S ovim procesom se suočavaju gotovo sve manje razvijene zemlje i sam proces je moguće zaustaviti jedino razvojem zemlje i poboljšanjem uslova života stanovništva.


PROČITAJTE JOŠ: DOBIJA NOVO RUHO: Na jesen počinje renoviranje Infektivne klinike

- Isto tako, od presudnog značaja je i sprovođenje odgovarajuće populacione politike u cilju podizanja stope nataliteta, kako bi se dugoročno obezbedile generacije koje će izdvajati u penzijski fond - kažu u Ministarstvu.

Prema njihovim rečima, najbolja strategija za dugoročnu održivost penzijskog sistema je ona koja obezbeđuje razvoj celokupnog društva, a što će neposredno uticati na zaustavljanje odliva kadrova, poboljšanje strukture stanovništva, veće zapošljavanje i time obezbeđenost budućih generacija penzionera. Sve druge mere su na kratak rok i brzo se istopi njihovo pozitivno dejstvo.