NA koji način je udruženje trošilo budžetska sredstva i kako će država postupati u slučaju nepravilnosti i nenamenskog trošenja novca, glavne su novine nove uredbe koja uređuje finansiranje oko 33.000 udruženja u Srbiji. Pravila u ovu oblast uvedena su na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Pročitajte još: Od 1.oktobra ukida se pečat za udruženja, zadužbine, fondacije

Kako naglašavaju u MDULS, cilj je da se reguliše trošenje budžetskih para koje na godišnjem nivou iznosi 16,8 milijardi dinara. Deo tog novca ide i za finansiranje političkih partija, udruženja, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, sportska udruženja, verske organizacije, a deo pokriva programe od opšteg interesa.

- Pored obaveznog pisanog izveštavanja, uveli smo i mogućnost monitoringa na terenu i rokove u kojima se program mora realizovati - kaže Ivana Antić, pomoćnica ministra. - Prilikom dodele sredstava, vodiće se računa da li je udruženje namenski trošilo budžetska sredstva u ranijem periodu, a precizira se i postupanje u slučaju nepravilnosti. Tako, ako se prilikom praćenja realizacije programa utvrdi nenamensko trošenje, nadležni su dužni da raskinu ugovor, zahtevaju povraćaj prenetih sredstava, a udruženje je dužno da novac vrati sa zakonskom kamatom.

Pravila nalažu da bi udruženje moglo da aplicira za neki od državnih konkursa da mora najpre da bude registrovano.

Pročitajte još: Novom uredbom do transparentnijeg finansiranja udruženja

- Važno je da država podržava aktivnosti udruženja, ali je, s obzirom na to da se radi o novcu građana, bilo potrebno i dodatno urediti način na koji državne institucije sredstva dodeljuju, ali i mehanizme kontrole trošenja tih sredstava - kaže Antić.

Nova uredba obavezuje i državne organe da budu aktivniji radi boljeg planiranja, odnosno organi javne uprave najkasnije do kraja januara moraju da dostave Kancelariji za saradnju sa civilnim sektorom informacije o konkursima koje će imati tokom godine, tako da će na njihovom sajtu udruženjima biti dostupan godišnji plan raspisivanja javnih konkursa.

- Na ovaj način ne samo da ih obavezujemo da bolje planiraju, već obezbeđujemo izvesnost i predvidivost u njihovom finansiranju koja se mogu blagovremeno pripremiti i na taj način isplanirati kvalitetnije projekte - smatra naša sagovornica.

KALENDAR KONKURSA

MINISTARSTVO priprema i aplikaciju "Kalendar konkursa" koja će omogućiti jednostavan pristup i unos podataka svakom organu javne uprave, a korisnicima iz civilnog sektora i drugim zainteresovanim stranama omogućiti bolji pristup informacijama i jednostavnije, hronološko praćenje konkursa.