POČETKOM prošlog veka američki predsednik Teodor Ruzvelt naglašavao je da je svaka nacija "ništa drugo do skup porodica unutar njenih granica". Nekoliko decenija kasnije, Srbi su u okviru SFRJ kao molitvu ponavljali Marksovu tezu da je porodica glavna "ćelija svakog zdravog društva". U međuvremenu, mnoge nacije doživele su kolaps nataliteta jer su tradicionalne porodične vrednosti potisnute. Vreme je da im se vratimo!

Ovakvu poruku američki profesor dr Alan Karlson, jedan od najvećih svetskih eksperata za pitanje porodice, uputio je Srbima tokom ovonedeljnog boravka u našoj zemlji. U saradnji sa beogradskim Institutom za evropske studije, sa Mišom Đurkovićem na čelu, dr Karlson je priredio predavanje u Matici srpskoj u Novom Sadu, a potom i u Beogradu, sa ohrabrujućom porukom da se pad nataliteta i u Srbiji može zaustaviti, a nacija podmladiti.

- Projekat Svetskog kongresa porodica, u čijem sam osnivanju pre 23 godine učestvovao, ima za cilj da podrži i ohrabri obnovu modela prirodne porodice svih nacija. Verujem da i Srbija, posle veka nemira, može da zaustavi svoje biološko opadanje obnovom zaštite institucije porodice i vere, i da pronađe svoj jedinstveni put do obnove vitalnosti srpske nacije - kaže dr Karlson u intervjuu "Novostima".

* Vi revolucije označavate kao krivca za potiskivanje kulta prirodne porodice. Koja revolucija je tome najviše doprinela?

- Seksualna revolucija, bez sumnje, ali ogroman značaj imala je i femistička ideologija, koja se u Americi radikalno širila i promovisala odvojenost od institucije porodice. Preko niza odluka neoliberalne prirode koje su doneli Kongres i sudovi, a naročito šezdesetih i sedamdesetih godina, stvoreno je društvo s malim brojem ljudi koji kontrolišu izuzetno velike tokove novca i s velikim brojem proletara, kako se tada govorilo.

Pročitajte još: Devetoro dece ljubavi i sloge

* Koliki je uticaj na promene u porodici i roditeljstvu imao veliki obrt u popularnoj američkoj kulturi?

- Ogroman! Pojavio se čitav talas produkata savremene kulture koji su našli neku vrstu demonskog zadovoljstva u permanenstnom napadanju svega onoga što je bila osnova klasičnog modela porodice. To je dovelo u Americi do preziranja tih tradicionalnih, porodičnih vrednosti. Rezultat toga su svi oni hedonistički i antiporodični modeli koje danas znamo.


* Da li je u američkom društvu pravoslavna tradicija imala snagu da bar malo utiče na očuvanje porodičnih vrednosti?

- Tokom većeg dela 20. veka te tradicije i zajednice su bile dosta povučene i nedovoljno prisutne u američkom javnom životu. To se dosta promenilo u poslednjih nekoliko decenija. Mnoge crkve, kao što su ruska, gruzinska i moldavska, počele su otvoreno, kroz lobiranje, da zagovaraju odbranu porodičnih vrednosti.

* Na kongresima širom sveta pričate i o povratku eugenike, odnosno sprečavanju "inferiornih ljudi da se razmnožavaju"?

- Margaret Sanger, koju neki smatraju najozloglašenijom osobom u 20. veku, izlobirala je da se uvedu kontracepcija i kontrola rađanja i promovisala je eugeničke mere dvadesetih i tridesetih godina tog stoleća. Priča o eugenici posle Drugog svetskog rata najviše se povezivala sa onim što su praktikovali nacisti. Mora se reći da su deceniju ili dve pre toga, pokreti eugeničara u SAD i u Engleskoj bili izrazito jaki i niko im se ozbiljno nije mogao suprotstaviti. Čak i hrišćanske crkve su učestvovale u eugeničkom pokretu koji je nudio priču o "čistim brakovima, zdravoj deci" i slično.

* Srbija danas ima jednu od najnižih stopa nataliteta u Evropi. Kako da pomognemo sami sebi?

- Generalno, urbanizacija i industrijalizacija u 20. veku znatno su doprinele tom problemu u većem delu sveta. Dok je na selu i na farmama dete gledano na nekog ko će sutra obrađivati zemlju i brinuti o svojoj porodici, u gradu se na dete gleda kao na potencijalni ekonomski problem. Rešenje je u dobroj populacionoj politici. Jedna od mera su posebne penzije za kategorije majčinstva. Dobar primer vam je u komšiluku - mađarski premijer Orban je napravio odličan populacioni program. Umesto na donaciju za rađanje pojedinačne dece, treba ići na smanjenje poreskih davanja za svako dete. Time se postiže veliki efekat - i rad i rađanje.

* Beograđanima ste govorili o "destrukciji porodice na švedski način". Šta ste time mislili?

- Uzgred da kažem da su moji preci iz Švedske. Šta se desilo? Šveđani su napravili grešku eliminišući iz zakonodavstva porodicu kao subjekat. Čak su eliminisali i mogućnost da žena, osim u prvoj godini detetovog života, bude posvećena materinstvu. Odgajanje potomstva preneli su, praktično, na nivo društva uz argument da bi to ženama, ne nužno udatim, omogućilo da imaju dvoje ili troje dece. Ali to nije dalo dobar rezultat. Porodica je oslabljena, švedski fertilitet viši je od evropskog proseka, ali pritom moramo da uzmemo u obzir da je Švedska otvorila vrata velikom broju migranata iz Afrike i sa Bliskog istoka. Jasno je da oni podižu švedski natalitet. Stvarni nivo prirodnog priraštaja stanovništva vrlo je sličan onom u Evropi, koji je nizak.

REGANOV SARADNIK

l DR Karlson, rođen u Ajovi, SAD, 1949, diplomirao je na Avgustana koledžu 1971. godine, a doktorirao modernu evropsku istoriju na Univerzitetu u Ohaju 1978.

l PREDSEDNIK je Centra za porodicu, religiju i društvo "Hauard" i osnivač Svetskog kongresa porodica.

l SVRSTAN je među najveće autoritete u svetu za pitanja porodice. Autor je desetak klasičnih knjiga o istoriji porodičnih odnosa, velikog broja radova, javnih nastupa.

l VIŠE puta je svedočio pred Vrhovnim sudom SAD u slučajevima povezanim sa problemima porodice i porodičnog prava. Bio je saradnik u administraciji predsednika Regana.