POZITIVNA lista lekova proširena je sa 68 medikamenata koji će se ubuduće izdavati o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja. Predlog nove liste medikamenata u četvrtak je usvojila Vlada Srbije.

Za razliku od junskog proširenja, kada je od 81 leka koji je tada ubačen na listu, 51 bio novi i do tada se nije izdavao o trošku osiguranja, lista je sada proširena paralelama, odnosno farmaceutskim formulama koje već postoje na listi i izdaju se na recept, samo je sada širi spisak dobavljača.

To znači da su i neki od proizvođača lekova koji dosad nisu bili na listi korigovali naniže cene svojih preparata za hipertenziju, hormonske poremećaje, endokrinološka i neka maligna oboljenja, pa su i oni ušli na listu. Time je samo proširena paleta terapija za ova oboljenja, koja su i dosad lečena medikamentima o trošku osiguranja.

PROČITAJTE JOŠ - Na recept još 81 lek

Tek u nekoj od narednih korekcija pozitivne liste medikamenata očekuje se ubacivanje potpuno novih lekova koji predstavljaju napredak i osavremenjivanje terapije.

- Struka se izjasnila da bi dva prioriteta kad je reč o povećavanju dostupnosti terapija o trošku osiguranja trebalo da budu psorijaza i multipla skleroza - kažu u Ministarstvu zdravlja.

Za ove bolesti u svetu postoje nove terapije kojima se postiže pomak u lečenju u odnosu na one dostupne u Srbiji.

Na pozitivnoj listi lekova trenutno je 2.439 preparata registrovanih na našem tržištu, i 733 leka na posebnom režimu izdavanja, na tzv. D listi. Na njoj su, zapravo, medikamenti koji kod nas nisu registrovani uglavnom zbog procene proizvođača da smo malo tržište, a neophodni su u terapiji pa se obezbeđuju po posebnom protokolu. Dopunjena sa još 68 lekova, nova lista primenjivaće se po objavljivanju odluke Vlade u "Službenom glasniku".