TREĆE životno doba sa sobom nosi i jednu od najvećih životnih promena - kraj radnog staža, napuštanje višegodišnjeg radnog staža i odlazak u penziju.

Nestrpljenje i nepoznanica od novog načina života dodatno se usložnjava u slučaju kada se čekanje na prvu penzionu isplatu oduži i na nekoliko meseci. Dosadašnja iskustva pokazuju da su budući penzioneri upravo oni koji mogu da ubrzaju ovaj proces i otklone sve prepreke koje su razlog višemesečnog kašnjenja prve penzije.

PROČITAJTE JOŠ: Dobra matematika sa privatnim penzijama

Neodgovornost poslodavaca, zakasnele uplate zarada i neisplaćivanje otpremnine u zakonski propisanom roku samo su neki od razloga zbog kojih "novi" penzioneri ponekad dugo čekaju na prvu isplatu penzionog čeka. Otežavajuću okolnost čine i nekompretni podaci o stažu osiguranika, zakasnele zarade i doprinosi za penziono i invalidno osiguranje. Sve ovo su razlozi koji na samom početku penzionog staža utiču na dužinu trajanja postupka i rešenje o penzionisanju. Osim isplate same penzije, rešenje o penzionisanju neophodno je i za regulisanje zdravstvenog osiguranja i zdravstvene knjižice, kao i dobijanje kartice sa popustom za javni gradski prevoz, mogućnost korišćenja čekova, popusta za penzionere ili zaduživanja kod banaka za povoljne kredite koje daju penzionerima.

PROVERA

Iz Republičkog fonda za penziono i invalidsko osiguranje (PIO) upozoravaju buduće penzionere da se još tokom radnog angažovanja posvete proveri svih podataka o stažu, infomišu o svom statusu, prikupe svu neophodnu dokumentaciju i što pre predaju zahteve na šalterima Fonda PIO.

- Imamo slučajeve da se tek nakon podnošenja zahteva i pokretanja postupka za penzionisanje utvrdi da nisu registrovani kompletni podaci o stažu korisnika u prethodnom periodu - kažu u Fondu PIO. - Podaci mogu biti nepotpuni zbog neuplaćenih doprinosa, nepredavanja prijava M-4, nepostojanja pravne i finansijske dokumentacije o radnom angažovanju osobe i pribavljanje dokaza o radnom angažovanju onih koji su radili van zemlje. Kod nas svoja prava ostvaruje oko 4,5 miliona korisnika.

Podaci za periode kada je neka osoba bila u osiguranju, a koji nisu registrovani u matičnoj evidenciji PIO utvrđuju se po službenoj dužnosti u toku samog postupka za ostvarivanje prava za penziono i invalidsko osiguranje. Uprkos činjenici da od 2010. godine utvrđivanje propusta poslodavaca korisnicima osiguranja jednostavnije nego ranije zbog funkcionisanja elektronskog servisa, sama procedura oko prikupljanja svi neophodnih dokumenata često može i da se zakomplikuje. Iz PIO kažu da vreme neophodno za prikupljanje dokumentacije zavisi od svakog konkretnog slučaja, ali i od vrste penzije za koju se predaje zahtev i dodaju i da je zakonski rok za donošenje rešenja dva meseca od dana podnošenja zahteva.

KAKO I KADA DO STAROSNE PENZIJE Da bi osiguranik stekao pravo na starosnu penziju potrebno je da, istovremeno, ispuni uslove u pogledu godina života i staža osiguranja. U tekućoj 2018. godini muškarci mogu steći uslove za penziju sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili sa 40 godina staža i osiguranja i najmanje 57 godina života kada je reč o prevremenoj starosnoj penziju. Žene u starosnu penziju mogu otići sa 62 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja ili u slučaju prevremene starosne penzije sa 38 godina staža osiguranja i najmanje 56 godina i četiri meseca života. Osim toga, pripadnici oba pola mogu podnezi zahtev za penzionisanje ukoliko imaju 45 godina staža osiguranja, bez obzira na starost.

Budući penzioneri dobiće na vremenu ukoliko sami provere svoj staž i podatke o uplatama u matičnoj evidenciji koja je dostupna na zvaničnom sajtu Fonda PIO. Naime, svaki korisnik osiguranja na zahtev dobiće jedinstveni PIN kod i posredstvom računara ući u bazu podataka. PIN kod dobija se besplatno uz popunjen zahtev i ličnu kartu u svim filijalama i on se može koristiti neograničeno. Ovu uslugu do sada je koristilo oko 80.000 korisnika, kojima je zagarantovana sigurnost uvida, zaštitu podataka i bezbedno korišćenje elektronskog servisa.

Provera podataka o stažu registovanih u bazi matične evidencije Fonda PIO savetuje se svim budućim penzionerima. Oni to mogu učiniti i preko listing M-4 koji se dobija besplatno, uz ličnu kartu na uvid na šalterima filijala - tvrde iz PIO. - Praćenje podataka u elektronskoj bazi svakako je mnogo jednostavnije jer tako svi zaposleni mogu da prate evidenciju podataka o prijavama i odjavama, kao i o svom stažu osiguranja tokom radnog veka. Najvažnije je da se na taj način imaju mogućnost pravovremenog reagovanja u slučaju uočavanja nekih nepravilnosti.

DOPRINOSI

Nepravilnosti u evidenciji PIO događaju se čak i uslučajevima kada su zaposleni ceo radni vek proveli u jednoj firmi i redovno dobijali plate, ali im ipak nedostaje nekoliko meseci ili čak i godine staža. Posebnu pažnju kod provere evidencije treba da obrate oni koji su bili zaposleni kod više različitih poslodavaca, oni koji su radili u firmama koje su otišle u stečaj, privatizovane na loš način ili likvidirane.

Staž upisan u radnu knjižicu nije najbitniji za podnošenje zahteva za penzionisanje, već da li su za te godine bili plaćeni svi doprinosi. Kada podaci nisu tačni ili potpuni ili je staž ostvaren u inostranstvu, postupak za ostvarivanje prava na penziju može trajati duže vreme zbog prikupljanja svih neophodnih informacija posebno u slučaju zahteva kod organa drugih država. Takođe, dok se svi podaci pravilno ne utvrde i ne prikupi sva neophodna dokumentacija rešenje po zahtevu se ne može doneti. Fond je dužan da pribavi i obradi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.


PROČITAJTE JOŠ:
Kartice uzelo samo 100.000 penzionera

- Ukoliko stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama, što je takođe moguće, onda je ona u obavezi da dostavi podatke o kojima se ne vodi službena evidencija, a koji su od uticaja za odlučivanje po zahtevu. To se uglavnom odnosi na rešenja o prekidu radnog odnosa, medicinsku dokumentaciju, dokaze o stažu ostvarenom u inostranstvu ili školovanju - zaključuju u Fondu.


OBAVEZE I MOGUĆNOSTI PRIMANjA PENZIJE

Penzija se može primati na tekući račun, na kućnu adresu, na šalteru isporučne pošte, na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten, na devizni račun i preko ovlašćenih lica.

Penzioner je dužan da prijavi Fondu promenu adrese i svaku drugu promenu koja je od uticaja na pravo. Korisnik starosne penzije može bez ograničenja ponovo ući u osiguranje (da se zaposli) po ugovoru o radu, ugovoru o delu, autorskom ugovoru, i da prima penziju, izuzev kada se zaposli u inostranstvu (uključujući i bivše jugoslovenske republike), ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Penzioner koji se ponovo zaposli ili obavlja samostalnu delatnost najmanje 12 meseci, ima pravo na novi obračun penzije.