VENECIJANSKA komisija objavila je u ponedeljak mišljenje o nacrtu amandmana na ustavne odredbe o pravosuđu u Srbiji u kome je pozdravila napore Vlade Srbije i iznela nekoliko glavnih preporuka koje se odnose na sastav Visokog saveta sudstva (VSS), Visokog saveta tužilaca (VST) i uloge Narodne skupštine.

Izbor nesudijskih članova VSS od strane Skupštine uvođenjem prvog kruga sa tropetinskom većinom i drugog kruga, u slučaju da nisu izabrani svi kandidati, ovaj put većinom 5 od 9, nije pogodan za osigurnje pluralizma unutar VSS, pa se vlasti pozivaju da pronađu drugo rešenje.

PROČITAJTE JOŠ: PREPORUKA VENECIJANSKE KOMISIJE: Ministra u VSS

Takođe se navodi da je važno da u VST, kao i u VSS, ne dominira trenutna većina u Narodnoj skupštini, da bi postojao kredibilitet i steklo se poverenje javnosti. Imajući u vidu da Skupština, pored ministra pravde i vrhovnog državnog tužioca, bira 5 od 11 članova, potrebno je pronaći bolja rešenja, takođe zbog obezbeđivanja pluralizma.

Preporučuje se i da se izbaci amandamn o raspuštanju VSS u slučaju da ne donese odluku u roku od 30 dana, ili bar da se promene uslovi za raspuštanje, zbog toga što to može dovesti do ubrzanog donošenja odluka ili čestog raspuštanja VSS. Važno je da se u vezi sa disciplinskom odgovornošću i razrešenjem sudija i zamenika javnog tužioca pruži više detalja. Treba izbeći i izbaciti upotrebu nejasne terminologije, kao što je “nesposobnost” bez daljeg preciziranja.

PROČITAJTE JOŠ: Produženje mandata

Venecijanska komisija preporučuje i brisanje dela u kom se navodi da se “metod za obezbeđivanje jedinstvene primene zakona od strane sudova reguliše zakonom”, zbog poštovanja sudske prakse.

Konačno, navodi se da je prihvatljivo da vrhovnog javnog tužioca bira Narodna skupština i da njoj odgovara za sveukupnu politiku sprovođenja zakona, ali da drugi javni tužioci ne bi trebalo da imaju direktnu vezu sa skupštinom, pa se preporučuje da se nacrt shodno tome izmeni.