VELIKI sam protivnik trenutnog odnosa našeg zakona prema deci u porodici, koji različito vrednuje prvo, drugo ili, recimo, peto i deseto dete. Dok za prva tri deteta sleduje dečji dodatak, već četvrto dete za državu ne postoji. To znam iz iskustva, jer sam za treće dete, kao stimulaciju, dobila godinu staža, a za četvrto ništa, pa je poruka da državi nije ni potrebno. Dakle, jednak dečji dodatak za svako dete u porodici.

Pročitajte još: Čedomir Antić: Rađanje dece nije stvar novca

Sledeći korak je ozbiljna promena - uvesti u zakon profesiju žena koje rađaju, koje poput profesionalnih vojnika sklope ugovor s državom da će da rode najmanje četvoro dece. Za to bi dobijale platu i zaslužile penziju. Suština je da pre svega treba zaštititi žene na svaki način, da se ne bi dešavalo ono što je sada uobičajeno, da majka dobije otkaz kad objavi da je trudna ili se porodi, ili da bude u ozbiljnom problemu ako je muž ostavi. Zato treba da dobije svoju platu i dostojanstvo. Uz to, trebalo bi oporezovati žene koje odluče da odlažu potomstvo zbog profesije, kao i neženje.