POJEDINI profesori univerziteta, na napiru, dnevno rade i po 400 sati! Angažovani su i na po pet fakulteta u isto vreme i na svakom sa punim radnim vremenom, iako zakon kaže da profesor može da radi sto odsto u jednoj ustanovi i dodatnih 30 u drugoj, sa dozvolom matične katedre. O ovim "preletačima" pričalo se i ranije, ali se sada, kada je Ministarstvo prosvete pokrenulo Registar nastavnika i istraživača, prvi put jasno vide svi koji se nezakonito vode na nekoliko fakulteta.

Da su se svi ovi profesori odmah "zacrveneli" u registru, da su poznata njihova imena i prezime, kao i funkcije, za "Novosti" potvrđuje ministar prosvete Mladen Šarčević.

- Čekam detaljnu analizu, sa imenima i prezimenima, ali tačno je, postoje i oni koji rade na tri, četiri, pa i pet fakulteta - kaže Šarčević. - Čim dobijemo sve podatke, pripremićemo izveštaje i reagovaće inspekcija. Poslaćemo dopise i institucijama i pojedincima koji krše zakon. Ne može ime i titulu jednog čoveka pet fakulteta da koristi kao referencu kada se akredituje.

Reč je o tome da je fakultetima potreban propisan broj profesora i doktora nauka da bi dobili akreditaciju i radili legalno. U nedostatku sopstvenih kadrova, mnogi privatni fakulteti angažuju kolege sa konkurentskih visokoškolskih ustanova, kojima plate samo da bi iskoristili njihovo ime za akreditaciju. Svojevremeno je bivši rektor Univerziteta u Beogradu govorio da se pojedini profesori u vreme akreditacije prodaju kao fudbaleri u prelaznom roku.

Pročitajte još: Fakulteti će morati da otpuste profesore!

Ministar najavljuje da će se ovoj pojavi stati na kraj, a da je toga bilo i ranije, potvrđuje i prof. dr Đamil Dolićanin, predsednik Komisije za akreditaciju.

- Često smo nailazili na imena istih ljudi u prijavama za akreditaciju različitih fakulteta i visokih škola. Tada im pošaljemo upozorenje i tražimo da pošalju dopunu dokumentacije, tj. da angažuju drugog profesora - objašnjava prof. Dolićanin. - Oni koji to ne urade, ne mogu da se akredituju. Problem sa ovim slučajem je što Agencija nema mogućnost da reaguje usred perioda u kome neko već ima akreditaciju. Dokumentacija se proverava samo za nove akreditacije i reakreditacije.

Registar univerzitetskih nastavnika i istraživača nije koristan samo zato što otkriva ovakvo kršenje zakona, već i zato što se sada pouzdano, u jednoj bazi, nalaze svi naučnici, svi njihovi radovi i projekti. Prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete zadužen za nauku, kaže da je registar otvoren za istraživače, da provere svoje podatke, sredinom avgusta. Oni su dobili priliku da, svako za sebe, ukaže na eventualne greške u podacima.

- Registar nam je preduslov za raspisivanje konkursa za finansiranje nauke - kaže prof. Popović. - U njemu se vide svi istraživači, njihova zvanja i reference. Ovi podaci će uskoro postati javni i dostupni na sajtu Ministarstva prosvete svima koji su zainteresovani za njih.

Pročitajte još: Nacionalna praksa za sve studente

U EVIDENCIJI 15.500 NAUČNIKA

REGISTAR je pokazao da u Srbiji postoji 15.500 naučnika koji rade u institutima i nastavnika sa fakulteta koji se bave naukom. Od ovog broja, ukupno njih 12.000 ispunjava uslove za učešće na konkursu za finansiranje naučnih projekata, koji će ove jeseni raspisati Ministarstvo prosvete.