SRPSKA preduzeća nameravaju da se što više uključe u izgradnju akceleratora u Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja u CERN-u. Sa tom namerom je, krajem maja, pri Privrednoj komori Srbije formirana Grupacija za akceleratorske tehnologije u okviru Udruženja za metalnu, elektro industriju, rudnike metala i metalurgiju. Zadatak im je da u narednom periodu što više naših kompanija uključe u rad najvećeg centra za istraživanje elementarnih čestica.

Jedan od pokazatelja svakako će biti i deo budžeta za koji će srpska preduzeća uspeti da se izbore. Budžet CERN-a za 2017. godinu je 1,1 milijarda švajcarskih franaka, a u proseku ova institucija godišnje za nabavku odvaja oko 500 miliona franaka. Od toga oko 350 miliona za nabavku roba, dok su ostalo usluge.

- Prema informacijama sa kojim raspolažemo, naša privredna drštva su, javljajući se na javne pozive za ponude za isporuku roba i obezbeđivanje usluga koje objavljuje Grupa za nabavke i industrijske usluge pri CERN-u, u 2012. godini dobila poslove vredne oko 10.000 franaka - objašnjava Ana Raičević, sekretar Udruženja za metalnu, elektro industriju, rudnike metala i metalurgiju PKS. - U 2013. godini, dobili su poslove vredne oko 195.000 franaka, u 2014. godini oko 235.000, u 2015. godini oko 110.000. Lane su se izborili za oko 285.000 švajcarskih franaka. Sa druge strane, godišnja članarina Srbije u CERN-u u navedenom periodu bila je između 1,3 i 1,9 miliona "švajcaraca", što znači da postoji prostor za višestruko povećanje industrijskog povraćaja Srbije iz CERN-a.

NAŠ DOPRINOS CENTRU POJEDINE firme iz Srbije su u prethodnom periodu aktivno sarađivale na izgradnji dva od četiri detektora za analizu rezultata merenja i CERN-u (ATLAS i CMS). "Zastava alati" (danas "Unior komponents") ostvarili su doprinos tako što su 2002. godine izgradili ukupno 75 hidrauličkih dizalica za detektor CMS i iste isporučili 2003. godine radi ugradnje. "Lola korporacija" i "Kriooprema" su učestvovale u izgradnji detektora ATLAS proizvodnjom i isporukom zaštitinog diska i A-okvirnog nosača. - U istraživačke aktivnosti sa detektorima ATLAS i CMS trenutno su uključena 32 naučna saradnika iz Srbije - kaže Ana Raičević. - Privredna društva koja u skorije vreme poslovala u CERN-u su "ATB Sever", "Promek" i "Mašinac-DB".

Treba imati na umu da će naš doprinos Evropskoj organizaciji za nuklearna istraživanja iz godine u godinu verovatno rasti.

- Članarina Srbije u CERN-u za 2017. godinu je 1,9 miliona franaka, a kada budemo postali punopravna članica, članarina će porasti na oko 2,9 miliona franaka - dodaje Ana Raičević. - U ovom trenutku teško je proceniti koliko naše kompanije mogu da dobiju poslova u CERN-u, to zavisi isključivo od njih samih i Grupacije za akceleratorske tehnologije, koja treba da im olakša postupak apliciranja za poslove. Uzimajući u obzir da je trenutni industrijski povraćaj Srbije oko 0,7 odsto, za 2016. godinu, od članarine koju plaćamo evidentno je da je prostor za unapređenje saradnje domaćih kompanija sa CERN-om veliki. Time bi se dao značajan doprinos kako dugoročnoj održivosti saradnje Srbije i CERN-a tako i tehnološkom razvoju Srbije.

Novo formiranu grupaciju trenutno čini 21 preduzeće, a predsednik i zamenik predsednika su Ljubiša Rašković, iz preduzeća "Kriooprema", i Slaviša Mijušković, iz preduzeća "Prosmart". Inicijativa za osnivanje Grupacije potekla je od Instituta za nuklearne nauke "Vinča", koji se već više od 25 godina bavi razvojem i primenom akceleratorskih tehnologija. Njen glavni cilj je organizovano i aktivno učestvovanje srpskih preduzeća u izgradnji akceleratora u CERN-u, i to na osnovu članstva Srbije u ovoj organizaciji.

- S obzirom na to da u CERN-u svakodnevno boravi oko 20.000 ljudi, to je za potrebe funkcionisanja ovog grada u gradu neophodna nabavka različitih vrsta roba i usluga, i to iz različitih sektora, metalskog, elektro, građevinskog, hemijskog, pa i drvne industrije. Ima posla za razne vidove transporta, IT sektor, osiguranje - kaže Ana Raičević. - Međutim, Grupacije za akceleratorske tehnologije je fokusirana na usku oblast delovanja, koja je u direktnoj vezi sa akceleratorskim tehnologijama. Uloga PKS je da prati konkurse i najavljene poslove u CERN-u i da okuplja privredna društva koja bi mogla da odgovore na postavljene zahteve. Sve u nameri da se pomogne tehnološkom razvoju naše industrije.

A nabavke uglavnom podrazumevaju specifične oblasti - industrijska kontrola, kontrola vremena i brzine kretanja u realnom vremenu, uređivanje paralelnog kretanja snopa, radio-frekventna oprema, pretvarači energije, instrumenti i dijagnostika za detekciju snopa, stalni i elektro magneti, kriogena i vakuum oprema.