VEĆ od sledeće godine svakom građaninu Srbije zakon će garantovati pravo da bude zaboravljen. To znači da podaci o njemu, u skladu sa njegovom željom, neće biti skladišteni na internetu, niti ćete na društvenim mrežama i pretraživačima moći da nađete njegovo ime i prezime.

Banke, supermarketi, osiguravajuća društva, političke partije i svi ostali koji rukuju podacima o ličnosti, zakon će obavezati na nova pravila. Cilj je da naši lični podaci budu bolje čuvani, da ne mogu biti zloupotrebljeni ili prodati, i da se ne može lako probiti sistem zaštite, kao u slučaju kada se baza podataka 400.000 građana Srbije, sa njihovim JMBG, brojevima ličnih karata, kućnim i mobilnim telefonima i adresama našla na jednom javnom serveru.

Treća zakonska novina je da poverenik za obradu podataka o ličnosti neće biti osnovni mehanizam zaštite, iako će i dalje imati inspekcijska ovlašćenja. Osim njega predviđeni su i drugi mehanizmi. Na primer, prigovor građanina onome ko obrađuje njegove podatke, zahtev za ograničenje korišćenja ličnih podataka, pravo na sudsku zaštitu i nova pravila o naknadi štete u slučaju korišćenja podataka suprotno zakonu.

Sve ovo predviđa nova Uredba o zaštiti ličnih podataka EU. Mnoge zemlje su direktno prevele ovu uredbu koja je zamenila domaće zakone, kaže prof. Saša Gajin, član Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Srbija to ne može, jer nije u EU, ali je stav Radne grupe da domaći zakon mora biti potpuno harmonizovan sa evropskom uredbom.

- Prednacrt Zakona trebalo bi da bude završen do septembra. Cilj radne grupe je da bude usvojen i da se završi priprema za njegovu primenu do aprila 2018, kada počinju i zvanično da se primenjuju pravila Uredbe EU - govori Gajin.

I poverenik Rodoljub Šabić predao je svoj model zakona.

- Radna grupa će ispred sebe imati njegov model, ali bojim se da nema mnogo toga što bi moglo da nam pomogne, jer ima velikih razlika između tog modela i Uredbe EU - kaže Gajin.


ZAMERKE POVERENIKU ŠABIĆU

NEKI članovi evropske Uredbe su skoro doslovce preuzeti u modelu poverenika Šabića, dok drugi nisu ni pomenuti. Ili su preneti samo delovi nekih članova, a drugi izostavljeni. Ima i pravnih grešaka, kaže Gajin.