RAZLIČIT raspored pitanja na kombinovanom testu, koji je trebalo da spreči prepisivanje, nije uticao na rezultat koji su osmaci postigli na maloj maturi. Preliminarni rezultati završnog ispita su objavljeni, a na uzorku od nekoliko osnovnih škola pokazalo se da su učenici zadržali ili čak povećali broj bodova na kombinovanom testu, a više su osvojili i iz srpskog i matematike.

Kako su objavljeni tek preliminarni rezultati, na koje učenici imaju pravo žalbe školskoj i okružnoj komisiji, još nije moguće izračunati u kojoj meri je uspeh ovogodišnjih malih maturanata bolji nego kod prethodne generacije.

- Na sva tri testa učenici su ostvarili bolji rezultat nego prošle godine, ali i su bili bolji i u odnosu na probni završni ispit - kaže Zlatko Gušanović, direktor beogradske OŠ "Vuk Karadžić". - Najbolji rezultat ostvarili su iz srpskog, 15,65 bodova u proseku, što je za oko 2,5 bodova bolje nego na probnom i prošlogodišnjem testiranju. Iz matematike su prosečno ostvarili 13,61 poen, dok je prošle godine prosek bio 11, a na probnom 12 poena. Kombinovani test doneo im je u proseku 13,49, što je malo više nego prošle godine.

Grušanović kaže da je različit redosled pitanja na kombinovanom testu generalno sprečio decu u prepisivanju, ali da dobar rezultat njegovih učenika, bolji od prošlogodišnjeg, pokazuje da je to njihovo realno znanje.

I u OŠ "Josif Pančić" zadovoljni su rezultatom osmaka. Direktor Milan Bajić kaže da su učenici najviše bodova osvojili iz srpskog jezika, a rezultati iz sva tri predmeta slični su ili malo bolji nego prethodne godine.

I u OŠ "Bratstvo" u Novom Pazaru kažu da su učenici dobro uradili i da su rezultati slični kao lane.

- Učenici su iz matematike osvojili u proseku 13,4, iz srpskog jezika 14,2, a na kombinovanom testu 14,5 bodova - kaže Dejan Kolundžić, direktor OŠ "Bratstvo".

Preliminarni rezultati istaknuti su u školama, u učionicama, a mogu da ih vide učenici i njihovi roditelji. Škole su dužne da poštuju preporuke poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, te da informacije o učenicima ne budu na ulaznim vratima i u hodnicima, gde svi mogu da ih pročitaju.

Učenici koji misle da su oštećeni tokom ocenjivanja testova danas mogu da se žale komisiji u školi, i to od 8 do 16 časova. Ako i posle toga budu uvereni da su zaslužili više bodova, sutra mogu da podnesu žalbu okružnoj komisiji, da bi posle razmatranja prigovora, konačni rezultati završnog ispita bili objavljeni u petak, 23. juna.

Tokom vikenda, 24. i 25. juna, učenici će popunjavati liste želja u osnovnim školama, objavljivanje zvanične liste želja zakazano je za 30. jun, a zvanični rezultati raspodele učenika po srednjim školama biće objavljeni 3. jula.

Učenici će se upisivati u srednje škole 4. i 5. jula.


MIMIKA ZA PREPISIVANjE

DIREKTORI škola kažu da učenici imaju svoje razrađene sisteme za prepisivanje i dojavljivanje tačnih odgovora. Pomažući se mimikom, bez reči, umeju drugarima da dojave tačne odgovor. Nos, uvo, kosa, rame - dodirivanjem jednog od ovih delova tela ukazuju da li je tačan odgovor pod A, B, V ili G. Različit raspored pitanja na kombinovanom testu poremetio im je primenu ovog sistema, a u kojoj meri pokazaće konačni rezultati ispita.