NEPRISTOJNE SMS poruke, zivkanja telefonom ili neprimereno udvaranje od sutra su kažnjivi zakonom i smatraće se seksualnim uznemiravanjem. Niko više neće smeti, u porodici ili na poslu, da priča nepristojne viceve, dobacuje, laska ili se "slobodnije" ponaša. Svaki gest ili priča zbog kojih bi se neko, naročito dame, osećale nelagodno, biće strogo kažnjeni.

Ovo su samo neke od novina koje donose izmene i dopune Krivičnog zakonika Srbije. Sada je nasilje u porodici preformulisao u nasilje u partnerskim odnosima. To znači da će i bahati muževi morati da "povuku ručnu", jer supruge neće morati više da trpe njihovo ponašanje.

Advokat Nebojša Perović kaže za "Novosti" da ovakva ponašanja, da bi bila kvalifikovana kao proganjanje, moraju da imaju kontinuitet, da kod suprotne strane izazivaju nelagodan osećaj i da duže vreme dolaze od iste osobe. To nikako ne mora da znači da je u pitanju samo muško-ženski odnos.

- U zapadnim zemljama je proganjanje ustanovljeno pre 20 godina, a sada je i kod nas postalo krivično delo - kaže Perović. - Na taj način se štite slobode određene ličnosti i ne može se shvatiti tako ekstremno da niko nikome ne može da udeli kompliment. Ako neko ne želi kontakt sa drugom osobom, a njegovo ponašanje ima česte radnje koje stvaraju nelagodnost i uznemirenost, onda možemo govoriti o krivičnom delu.

Naš sagovornik naglašava da će biti potrebna sudska praksa i tek nakon par pravosnažnih presuda moći ćemo da dođemo do zaključka šta je u stvari "biće proganjanja".

ZATVOR ZA PRINUDNI BRAK U zatvoru će od jedne do osam godina provesti oni koji navode dete da prisustvuje polnim radnjama, a ukoliko je to učinjeno uz pretnju silom iza rešetaka će provesti od dve do 10 godina. Za prinudno zaključenje braka zaprećena je kazna od tri meseca do tri godine zatvora. Kada je u pitanju krivično delo "sakaćenje ženskog polnog organa", zakon kaže da će se svako ko osakati spoljne delove ženskog polnog organa, kazniti zatvorom od jedne do osam godina, a ukoliko zbog toga dođe do smrti, preti zatvor od dve do 12 godina.

Po izmenama KZ, policiji će biti prijavljeni i svi oni koji zlostavljaju i teraju maloletnike, nemoćne ili starije osobe, da urade nešto što im nije po volji. Takav nasilnik biće odmah udaljen iz kuće, o svemu će odmah biti obavešten javni tužilac, a ne kako je to ranije bilo, tek posle nekoliko dana ili meseci.

Proganjanje, polno uznemiravanje, navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama i prinudno zaključenje brakova, sakaćenje ženskog polnog organa od sutra su zabranjeni izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije.

Kazna za obljubu nad nemoćnim licem od sada će umesto raspona od dve do 10 godina biti veća i iznosiće od pet do 12 godina, dok se povećava i dužina mogućeg zatvora zbog obljube nad detetom, sa dosadašnje tri, predviđeno je pet godina zatvora.

Novčana kazna predviđena je za polno uznemiravanje od strane partnera ili kolege s posla, a ukoliko je žrtva mlađa od 18 godina, sledi kazna od šest meseci zatvora.

Ovo je novo delo u Krivičnom zakoniku i definisano je kao svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života.


ANKETA: ŠTE MISLITE O NOVIM KAZNAMA ZA UZNEMIRAVANjE?

Slavoljub Miljković, inženjer informatike:

- Nisam nikada razmišljao o tome, niti sam se ikada tako ponašao da bih nekog uvredio ili uznemirio da bi me tužio. Ali ako bi tužba usledila mora da postoji razlog za to.

Tatjana Ilić, umetnica:

- Ne verujem da će to kod nas zaživeti, to je izlišno, mi smo južnjaci, nama je to u mentalitetu. Naviknuti smo na šalu i pričanje raznoraznih viceva i među kolegama i prijateljima.

Bogdan Sredojević, ekonomista:

- Zavisi kakav odnos imaš sa kim, sve je prihvatljivo pa i ovakve promene. Slažem se sa svim stavkama, moraju se poštovati neka pravila.

Nemanja Bošnjak, menadžer:

- U principu slažem se sa ovim zakonom, znam dosta primera uznemiravanja koleginica na poslu i ovo je odličan način da se to zaustavi

Tanja Simić, IT stručnjak:

- Sve što je u skladu sa poslovnom atmosferom je u redu, ali ipak svaka žena može da proceni šta joj odgovara, a šta ne i da jasno stavi do znanja gde su granice.

Petar Tomić, programer:

- Žene treba da se poštuju, i sve što je u granicama dobrog ukusa je dozvoljeno, a sve preko toga naravno da nije ne samo na poslu već i van njega.

Marko Kokotović, IT stručnjak:

- Postoji poslovna kultura koja se poštuje. Udeljivanje komplimenata protiv volje žene je vrlo diskutabilno, jer ja uvek delim komplimente ženama i to se nikada ne tumači negativno.

Tijana Vojinović, ekonomista:

- Svakako se slažem, ovo treba da bude bolje regulisano, pošto su žene dosta diskriminisane i ne mogu da se dovoljno profesionalno pokažu i dokažu.

Mira Janković, službenica:

- Nema pravo niko nikog da uznemirava, podržavam ovaj zakon, svaka vrsta uznemiravanja treba da se sankcioniše na stroži način.