Redovni član Srpske akademija nauka i umetnosti prof. dr Vojislav Stanovčić preminuo u Beogradu, u 87. godini, saopštila je danas SANU.


Akademik Vojislav Stanovčić rođen je 2. jula 1930. godine u mestu Ubli, kod Herceg Novog.


Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1955, a zvanje doktora nauka stekao 1965. godine na istom fakultetu.


Tokom 1966. i 1967. godine, kao Fordov stipendista bio je na postdoktorskim studijama političkih teorija na univerzitetima Jejl i Harvard (SAD).


Bio je redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i šef Katedre za političku teoriju i metodologiju.


Za dopisnog člana Odeljenja društvenih nauka SANU izabran je 15. decembra 1988, a za redovnog 5. novembra 2009. godine.


Bio je zamenik sekretara Odeljenja od 30. maja 2002, a sekretar od 20. aprila 2010. do 15. aprila 2014. godine.


Stanovčić je bio dugogodišnji predsednik Međuodeljenjskog odbora za proučavanje položaja nacionalnih manjina i ljudskih prava i član Odbora za izvore srpskog prava, Međuodeljenjskog odbora za proučavanje srpske nacionalne manjine u susednim zemljama i Odbora za filozofiju i društvenu teoriju.


Za predsednika Upravnog odbora Etnografskog instituta SANU biran je 2002. i 2010. godine i bio je takođe predsednik Upravnog odbora i član Naučnog veća Geografskog instituta "Jovan Cvijić" SANU.


Dobitnik je Nagrade Fonda "Miodrag Jovičić" za doprinos proučavanju ustavnog prava i uporednih političkih ideja i sistema, Nagrade grada Beograda za 2007. godinu, za knjigu iz humanističkih i društvenih nauka objavljenu u 2006. godini, nagrade "Vojislav K. Stojanović" Udruženja univerizitetskih profesora i naučnika Srbije (2010) i "Zlatnog pečata" (Sigillo d'' Oro) Međunarodnog centra za etnoistoriju i antropologiju iz Palerma (Sicilija).


Akademik Vojislav Stanovčić preminuo je juče, a biće sahranjen 12. aprila u mestu rođenja.