Kada bi vas neko upitao ko je najmoćnijičovek na svetu, šta biste mu odgovorili? Naš odgovor bi bio da ne postoji niko moćniji od čoveka koji zna i koji zna da ne zna, prepoznajući ujedno svoja ograničenja. Za takvog čoveka granice ne postoje.

Tim povodom istraživali smo na temu obrazovnog sistema u zemlji, o mogućnostima zaposlenja kako mladih tako i onih starijih nakon završenih studija, i o mogućnostima dokvalifikacije i prekvalifikacije za one koji bi želeli da unaprede svoje znanje i pronađu zaposlenje.

Mnogi građani se suočavaju sa nizom problema koji su egzistencijalne prirode. Nedostatak prakse, između ostalog, ističu kao problem, budući da se istinsko primenljivo znanje rađa tek u spoju teorije i prakse.

U potrazi za institucijom koja bi ponudila jasan programski koncept i efikasne metode u obrazovanju, susreli smo se sa jednom Akademijom, čije značenje imena u potpunosti opravdava i svoje istorijsko poreklo.

Dozvolićemo sebi jedno poređenje, pre svega, misleći na Platonovu istoimenu školu u blizini atinskog Akropolisa. I zaista, obrazovni centar Akademija Oxford svojim radom i organizacijom neverovatno podse ća na grad ( polis) u malom, nalik pomenutom grčkom utvrđenju mudrosti.

Ono što ovu školu izdvaja od mnogih, uz dužno poštovanje prema svima onima koji se bave temom obrazovanja, jeste upravo mnoštvo mogućnosti na jednom mestu (preko 700 obuka i kurseva). Taj izbor u zanimanjima uliva nadu mnogima u Srbiji koji žele da rade ono što su možda oduvek želeli, uživajući u isto vreme u svom poslu.

Izbor je zaista veliki, i to:


Preko 35 standardizovanih kurseva stranih jezika u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR) . Prevodilačke usluge sudskih tumača. Škola računara, programiranja i grafičkog dizajna.

Kursevi nege i lepote. Administrativni kursevi. Srednje škole: gimnazija, medicinska škola (više od 35 smerova), ekonomska, turistička, mašinska, ugostiteljska i mnogo toga još...

Bitno je napomenuti da Akademija Oxford izlazi u susret svim kompanijama, fabrikama, firmama, državnim i nedržavnim ustanovama kada su u pitanju kursevi stranih jezika, kursevi za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, zanatski kursevi i oni koji setiču stručnog osposobljavanja. Ova Akademija ne zaboravlja ni pojedince, tako da su aktuelni porodični popusti, zatim pogodnosti za penzionisana lica, za nezaposlene, studente i srednjoškolce. Nakon završene obuke, sertifikati su validni i priznati. Nemačka izreka kaže da onaj ko hoće da uči, svuda nađe školu.

Naša preporuka ovoga puta je zasigurno Akademija Oxford koju zaista i možete pronaći u mnogim gradovima Srbije i koja je svoju prepoznatljivost zaslužila zavidnim kvalitetom, velikim brojem zadovoljnih polaznika i konkurentnim cenama.

Unovčite svoje znanje. Investirajte u obrazovanje koje ćete odmah primeniti, jer takvo ulaganje se uvek isplati i višestruko vrati. I zato samo napred, odlučnim koracima ka Akademiji Oxford, ka novim znanjima i ostvarivim poslovnim uspesima.