DOKUMENTE, od sutra, građani Srbije više neće moći da overavaju u opštini ili sudu, već isključivo kod javnog beležnika, izuzev u gradovima u kojima notari ne postoje.

To se odnosi na sve overe dokumenata za upise u škole ili na fakultete, dokumentacije potrebne kod konkurisanja za posao ili za vađenje invalidske penzije... Tu su i overe saglasnosti roditelja za izvođenje deteta iz zemlje, pa potvrde o isplati na osnovu kupoprodaje nepokretnosti, overe punomoćja, ugovora o zakupu, overe prepisa diploma i raznih drugih dokumenata...

Cene overa su, kako kaže Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore, niže nego što su bile kod lokalnih samouprava, ali više nego u sudovima. Primera radi, prosečna overa potpisa kod notara je 360 dinara sa PDV, u velikom broju opština je premašivala 400, dok je u sudovima bila oko 160 dinara.

Prema javnobeležničkom cenovniku, potpis za privatno lice košta 360, a za pravno 1.260 dinara. Overa prve stranice dokumenta je 540, a svake naredne po 360 dinara, s tendencijom da se cene svih strana izjednače. Strana overe prepisa košta 270 dinara, a izlazak notara na teren (npr. u bolnicu ili zatvor) je 2.700 dinara. Potvrda da je neko lice u životu je 540 dinara.

U isključivoj nadležnosti notara do sada je bio samo promet nepokretnosti. Ostavinske postupke beležnici rade samo onda kada im sud poveri taj posao.

- Tendencija je da se s vremenom beležnicima povere sve ostavine, da bi se rasteretili sudovi. Jer u Srbiji se godišnje obavi oko 100.000 ostavina - kaže Đukanović.

Ostali vanparnični postupci, kao što je recimo uređenje međa, i dalje su u nadležnosti sudova, ali bi i to s vremenom trebalo da pređe na beležnike.

Sve ono što su opštine do sada overavale besplatno, ubuduće će besplatno raditi i beležnici. U pitanju su overe za socijalno ugrožene kategorije stanovništva koje prikupljaju različitu dokumentaciju za pomoć države ili invalidsku penziju. Besplatne će biti i overe dokumenata za zapošljavanje ili upis u školu ili na fakultet.

Cene u regionu su, manje više, slične kao i kod nas. U Crnoj Gori naknada notara za overu potpisa je dva i po evra po primerku, dok je za izdavanje potvrde da je lice u životu pet. Sačinjavanja zapisa o testamentu su 100 evra, punomoćja 40 evra, izjave o priznanju materinstva ili očinstva 25...

Najjeftinija usluga hrvatskih notara je overa potpisa i ona košta devet evra. Solemnizacija je donedavno koštala oko 70 evra, a sada je 18.

U Republici Srpskoj overe potpisa koštaju oko pet maraka, dok neki pravni poslovi dostižu i do 2.000.

U Francuskoj beležnici imaju godišnji obrt od sedam milijardi evra. Usluge bogato naplaćuju, pa kupci stana dodatno plaćaju oko osam odsto vrednosti ugovora notaru.


POTPISE BIRAČA OVERAVAJU I SUBOTOM

U SRBIJI rade 152 beležnika, 21 pomoćnik i 238 pripravnika. Svi oni biće angažovani u toku radnog vremena i posle njega, uključujući i subotu, za overu potpisa birača za predsedničke izbore. Cena jednog potpisa je 50 dinara sa PDV. Opozicija je iskazala bojazan da će beležnici najviše overavati potpise za kandidata vladajuće stranke, na račun kandidata opozicije. Miodrag Đukanović ovo demantuje i objašnjava da će notari izlaziti na teren po redosledu kojim su primljeni zahtevi u javnobeležničkim kancelarijama.