DRŽAVNO veće tužilaca poslalo je Vladi imena četiri kandidata za javne tužioce u Vrbasu, Somboru, Brusu i Boru, čime je kompletirana lista za 35 tužilaštava. Imena kandidata za 31 tužilaštvo upućena su Vladi još u septembru prošle godine, dok ime višeg tužioca u Novom Sadu čeka već godinu dana. Iz Vlade poručuju da su se čekale kompletne liste, pa će uskoro imena onih koje je odabrala poslati Skupštini. Među njima će biti i kandidat za tužioca za ratne zločine. Konkurs za izbor 88 tužilaca u višim i osnovnim tužilaštvima raspisan je u septembru 2015, a izbor njih 55 okončan je tri meseca kasnije.