SVAKI sedmi učenik osnovne škole je vukovac, gotovo polovina ih je odlična, a svaki peti osmak na kraju godine imao je sve petice u knjižici. Ovo je pokazala analiza rezultata završnog ispita i uspeha učenika na kraju školske 2015/16. godine. Zaključak ovog istraživanja, koje su radili stručnjaci Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja, jeste i to da su nastavnici previše popustljivi, da poklanjaju ocene, da se uspeh u školi i na završnom ispitu često razmimoilaze...

Analiza je pokazala i da su isti uspeh na testovima postizali učenici s potpuno različitim ocenama, kao i da je uspeh odlikaša dramatično varirao od škole do škole.

Analizirani su rezultati 65.103 učenika koji su polagali završni ispit i koji su u proseku postigli 12,88 bodova iz srpskog jezika, 8,60 iz matematike i 12,68 na kombinovanom testu. Tri četvrtine učenika uspelo je da tačno reši više od polovine zadataka iz srpskog jezika i pet predmeta kombinovanog testa, dok je isti rezultat iz matematike postiglo 40 odsto đaka. Polovina okruga postigla je ispotprosečne rezultate na sva tri testa. Pčinjski, Nišavski okrug i Grad Beograd ostvaruju natprosečna postignuća na svim testovima, dok izuzetno visoka postignuća imaju i učenici iz okruga Raška 2 - Novi Pazar.

- Postoje izražena razmimoilaženja u zahtevima koje različite škole postavljaju pred učenike za dobijanje iste ocene - primećuju Ivana Nikolić, Jelena Nedeljković i Jelena Petrović, autorke analize. - Broj učenika nosilaca diplome "Vuk Karadžić" je neočekivano visok, pa je tako svaki sedmi svršeni osnovac nosilac ovog priznanja. Kriterijumi za dodelu ove diplome tumače se u različitim okruzima na različite načine, a i unutar samih okruga postoji velika varijabilnost postignuća vukovaca. Pokazatelj nedosledne primene kriterijuma jeste i činjenica da u nekim okruzima pojedini vukovci ne dosežu ni republički prosek.

LOŠI UČENICI IZNAD PROSEKA
U POJEDINIM školama učenici sa zaključenim dvojkama imaju uspeh primeren ocenama, dok u drugim prevazilaze republički prosek. Isto tako, pokazali su rezultati analize, neki vukovci nisu uspeli na testovima da dobace ni do republičkog proseka.

One navode da neobjektivno i popustljivo ponašanje nastavnika i neujednačeni kriterijumi ocenjivanja dovode do toga da se ne može pouzdano zaključivati o znanju učenika, a pojedine učenike stavlja u nepovoljan položaj. U izveštaju navode znatan broj učenika čiji je uspeh na donjoj granici za vrlodobar i odličan uspeh. To, kažu, ukazuje na to da postoji tendencija nastavnika da nezasluženo nagrađuju učenike ne bi li "prešli" u višu kategoriju uspeha.

- Iako je utvrđeno da postoji povezanost između ocena i postignuća na testovima, očekivalo bi se da ona bude nešto viša, posebno na kombinovanom testu, što dokumentuje da na nivou osnovnoškolskog obrazovanja postoje problemi u vezi sa objektivnošću i pravednošću ocenjivanja - zaključak je analize.