KRUŠEVAC - Evropska unija danas je u Kruševcu donirala 55 kompleta opreme za sakupljanje sekundarnih sirovina, pretežno pripadnicima romske nacionalnosti.

Ukupna vrednost donacije je 15.000 evra, opremu čine kolica za sakupljanje sekundarnih sirovina i HTZ oprema za sakupljače, a primopredaja je obavljena u Javno komunalnom preduzeću Kruševac.

Obezbeđeno je ukupno 55 kompleta opreme, od kojih je 40 dodeljeno individualnim sakupljačima, pretežno romske nacionalnosti, dok je ostalih 15 pripalo seoskim operaterima.

Donacija je realizovana u sklopu realizacije projekta "Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže".

"Projekat pokazuje da EU želi da pomogne razvoj lokalne zajednice, smanjenje siromaštva u najugroženijim socijalnim grupama i bržu integraciju romske populacije u društvo kao i brigu za okruženje i zaštitu životne sredine", rekao je šef sektora operacija Delegacije EU Nikolas Bizel.

Projekat "Osnažiti!" je finansiran od strane EU, a sprovodi ga JKP Kruševac uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Reciklažni centar JKP Kruševac je osnovan 2005. a godišnje preradi između 130 i 150 tona otpada.

Pomoćnik direktora tog preduzeća Miroslav Milojković verujemo da donacija doprineti razvijanju kapaciteta reciklažnog centra.