DA bi majke i očevi ostvarili pravo na dečji ili roditeljski dodatak, više neće morati da obijaju šaltere i da gube vreme u pribavljanju izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu, uverenja o državljanstvu, fotokopije overene zdravstvene knjižice i lične karte, potvrde o ličnim i katastarskim prihodima, poreskog uverenja za svakog člana domaćinstva iz mesta rođenja i stanovanja, uverenje Centra za socijalni rad...

Za mesec i po "posao" će im biti prilično olakšan, a i novčanici puniji za iznos taksa koje su do sada plaćali: za njih će sve ovo raditi službenici kojima su dokumenta i neophodna. Ta obaveza proističe iz tri člana Zakona o opštem upravnom postupku koja se odnose na službenu razmenu podataka iz službenih evidencija, a koji počinje da važi 8. juna.

- I akademski građani će uskoro lakše stizati do dokumenata potrebnih za dobijanje studentskih stipendija. Pribavljanje potvrde sa fakulteta o upisanoj godini, fotokopije tekućeg računa studenta, potvrde o prebivalištu studenta i roditelja, potvrde obaju roditelja da firma u kojoj rade ne stipendira njihovu decu i potvrde iz Nacionalne službe za zapošljavanje, sada su obaveza službenika - kažu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

To znači da će na šalterima gradskih i lokalnih uprava oni samo podnositi zahteve za, na primer, dobijanje studentske stipendije, roditeljskog i dečjeg dodatka, a podatke koji već postoje u službenim evidencijama moraće da nabave službenici.

- Put ka dobroj upravi, koju nameravamo da izgradimo tako što će, između ostalog, pomoći upravama u primeni pomenutog zakona, znači da će građani uskoro biti oslobođeni prikupljanja mnogobrojne dokumentacije za ostvarivanje različitih prava - kažu u Ministarstvu. - U praksi će to značiti da će službenici razmenjivati podatke elektronskim putem ili će lično otići do kolege i zamoliti ga da mu odštampa potreban podatak, što će zavisiti od tehničke opremljenosti lokalne uprave. Zakon u tom slučaju nije izričit i potpuno mu je "svejedno" kako će razmena podataka biti obavljena, važno je da građanin bude zadovoljan, a da službenik na što jednostavniji i lakši način obavi posao.

Kada u potpunosti zaživi razmena podataka, uštede u vremenu biće očigledne sa obeju strana šaltera. Pored toga, ni novčane uštede nisu zanemarljive, što se jasno vidi kada roditelj danas prijavljuje lično ime deteta radi upisa u matičnu knjigu rođenih i prijave njegovog prebivališta. Trenutni trošak je oko 3.500 dinara, a kada počne primena samo prva tri člana ZUP, biće manji od 600 dinara.